Kategori: Grönområde (sida 1 av 4)

Byte av hänglås till bommarna vid föreningens bad och bryggor

Hänglåsen till områdets vägbommar har nu uppnått sin tekniska livslängd och reservdelar till dessa går inte längre att införskaffa. Styrelsen har därför införskaffat nya lås med nycklar som passar till samtliga vägbommar. Detta medför att de befintliga, gamla, nycklarna inte passar till de nya låsen.

Samtliga tomtägare kommer därför att erhålla 2 st nycklar till de nya låsen. Dessa kommer att kunna kvitteras ut på föreningens årsmöte den 25 mars alternativt avhämtas hos båtfogdarna efter den 25 mars.

Byte av låsen kommer att ske under april månad. När bytet görs annonseras detta på webben, facebook och nyhetsbrev.

Avverkningsdag 19 oktober

Lördag 19 oktober är det dags för avverkningsdag. Vi kommer att avverka några träd som lutar ut på Norrviksslingan och lite nere vid Norrviken, samt att högarna som blev kvar från städdagen ska eldas.
Vi hoppas även att några kan hjälpa till med slyröjning nere vid Norrviken.

Vi samlas kl. 10.00 vid Norrviksbadet, 19 oktober.

Fortsätt läsa

Städdag 27 april

På lördag 27 april är det dags för gemensamma städdagen i Björkvik.

Samling kl 10.00 i respektive städlag.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för grillning.
Mer och allmän information om städdagarna finns här.

Ses på lördag!
Peter Sandström, grönområdesansvarig

Avverkningsdagen 20 oktober 2018

Lördagen 20 oktober är det dags för årliga avverkningsdagen. Vi hjälps gemensamt åt för att följa aktuella skogsvårdsplanen. Önskan att så många som möjligt ska delta.

Vi kommer att jobba med område nr 8-9, skogen ovanför ängen vid hästhagen mitt emot Dalsalavägen 8.
Samling kl 10.00 lördag 20 oktober.

Anmäl ditt deltagande till Peter Sandström, grönområdesansvarig, på gronomrade[a]bjorkvik.nu.

Välkomna!

Brevlådor som inte töms

Reklam som tömts ut ur brevlådor som inte plockats ur på länge.

Vi har problem med brevlådor i området som svämmar över med reklam. Det är viktigt att brevlådorna i området töms och hålls efter.

Använder ni inte er brevlåda och vet med er att ni har liten möjlighet att tömma den så vänligen:
1. Skriv tydlig ”ej reklam tack” på brevlådan.
eller
2. Ta ner er brevlåda.

Brevlådor som inte töms kommer att monteras ner

Håller ni inte efter era brevlådor så blir vi tvungna att montera ner brevlådan. Vid Björkvik 1 har vi markerat flera brevlådor (med snöre) som inte töms.
Kontakta styrelsen om ni önskar att någon av följande brevlådor ska vara kvar, annars kommer styrelsen att montera ner dessa brevlådor inom några veckor.

Avverkningsdag 21 oktober 2017

Lördagen 21 oktober samlas vi vid vändplan på Aspsalavägen för avverkning. De träd som tas ner under avverkningsdagen syftar att följa aktuell skogsvårdsplan.

Som ”betalning” delar alla deltagare på ved och föreningen bjuder på någon form av mat/fika under själva avverkningsdagen.
Mejla ditt deltagande till grönomradesansvarig.

Var? Aspsalavägen vid vändplan
När? Lördag 21 oktober
Tid? kl. 10-14

Läs mer om avverkningsdagen här…

Mvh
Peter Sandström, Grönområdesansvarig

Städdag lördag 22 april

Lördag 22 april är det dags för gemensamma städdagen.

Samling kl 10.00 i respektive städlag, se städlag och ansvariga personer.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för grillning.

Vi hoppas på att få se så många medlemmar som möjligt på städdagen. Glöm inte att ju fler vi är desto trevligare och finare blir vårt område att vistas i. Det finns uppgifter för alla åldrar och förutsättningar.

Välkomna önskar
Grönområdesansvarig Peter Sandström + Styrelsen

Se upp för aggressiv älgko

Vi har senaste månaden fått in ett flertal iakttagelser om en aggressiv älgko i området. Vi ber därför alla att vara uppmärksamma, särskilt om man är ute i skog och mark. Älgkon har även iakttagits inne på tomtområde. På uppmaning av ansvariga för jakten går vi därför ut med en uppmaning till alla er medlemmar.

Eventuella fortsatta iakttagelser med den aggressiva älgkon bör rapporteras in till styrelsen på info@bjorkvik.nu eller genom att posta ett inlägg i Facebook-gruppen.

Ved i Norrviken från avverkningsdagen

Den finns fortfarande ved kvar i Norrviken från avverkningsdagen. De som vill ha kan bara åka ner och hämta. Det vore bra om vi får bort den därifrån så det inte blir liggande.

/ Robert Helin & Bjarne Egeland

Status för ombyggnaden av elnätet

Ombyggnaden av vårt elnät är nu inne i sitt slutskede. Det har av olika skäl varit stora förseningar under det omfattande arbetet som nu äntligen blir avslutat.

  • Det innebär att alla inkopplingar i det nya marknätet kommer att vara helt klart i vecka 48.
  • De gamla stolpar som inte har teleledningar kvar kommer också att tas bort.
  • De gropar som legat öppna kommer att fyllas igen och skyddsgrindarna fraktas bort.
  • Slutbesiktning av själva elarbetet kommer att genomföras i mitten av dec. 2016.
  • Fiber-dragningarna till de tomtägare som anmält intresse skall vara slutfört innan årets slut.

När det gäller de vägskador som blivit under elarbetet kommer att ”grundlagas” snarast. Slutgiltig asfaltering kommer dock inte att utföras förrän till våren.

/ Pelle Pahlén och Reidar Pettersson

« Äldre inlägg