Kategori: Grönområde (Sida 1 av 4)

Till alla medlemmar – dikesrensning på sly och anda växter

Sommaren har nu, nästan, lämnat oss och hösten står nu för dörren!

Styrelsen och säkerligen även alla medlemmar har i dessa corona-tider kunna konstatera att våra gemensamma sammankomster inte kunna genomföras, samtidigt som naturen verkligen tagit sats detta år.

Vi har sett att det växer otroligt bra i våra grönområden och i våra diken. Vi har låtit klippa och försökt hålla efter våra allmänna ytor så att de inte ska växa igen, men behöver assistans av våra medlemmar för att hålla utgifterna nere när det gäller diken och sly. Vi önskar därför att våra medlemmar rensar dikena utefter sina tomtgränsen på sly och anda växter.

Styrelsen har sedan tidigare aviserats att den årliga ”städ/arbetsdagen” flyttats till den 17 oktober p.g.a corona-situationen.
När det gäller arbetsdagen den 17 oktober kommer vi att återkomma med mer aktuell information under senare delen av september.

Kvittera ut nycklar till hänglåsen för bommarna vid föreningens bad och bryggor

Föreningen har införskaffat nya lås med nycklar som passar till samtliga vägbommar. Detta medför att de befintliga, gamla, nycklarna inte passar till de nya låsen. Samtliga tomtägare kommer därför att erhålla 2 st nycklar till de nya låsen.

Kvittera ut nycklar

Ni kan kvittera ut nycklar hos Bjarne Egeland, båtfogde Björkvik på Björksalavägen 55. Ni måste signera uthämtningen, så ta med egen penna. Ni kan hämta nycklar:

  • Lördag 25 april mellan kl. 9-17
  • Innan eller efter detta datum genom överenskommelse med Bjarne. Mejla batfogde.bjorkvik@bjorkvik.nu eller ring 070-6091213.

Byte av låsen kommer att ske ca 1 maj. När bytet görs annonseras detta på webben, facebook och nyhetsbrev.

Den ordinarie städdagen 25 april flyttas

Under rådande omständigheter med Covid-19, flyttas den ordinarie städdagen från den 25 april till den 17 oktober där den sammanfaller med avverkningsdagen. Ny information om detta kommer att skickas ut längre fram.

Frivillig insats den 25 april

Vi behöver dock en frivillig insats vid badplatserna och bryggorna med syfte att göra det som är nödvändigt inför sommaren. De som känner sig manade, är friska och inte tillhör någon riskgrupp är därför ändå välkomna den 25 april kl. 10.00. Samling sker vid respektive badplatser i Björkvik och Norrviken.

I Norrviken behöver bl.a. följande göras: städning av stranden, uppröjning av några kullblåsta träd samt eventuellt omläggning av ytbeläggningen på taket till badhytten. 

I Björkvik behöver städning av stranden och vissa bryggjobb utföras.

Arbetsledare och skriftlig information kommer att finnas på plats.

Gemensam förtäring/korvgrillning kommer tyvärr inte kunna anordnas till dessa tappra frivilliga, var och en får ta med sin egen fika.

Tänk på: delta bara om du känner dig fullt frisk, håll avståndet till andra och låna inte varandras redskap, etc.

Vi ber om överseende med detta och hoppas att några ändå har möjlighet att delta den 25 april.

/ Styrelsen

Avverkningsdag 19 oktober

Lördag 19 oktober är det dags för avverkningsdag. Vi kommer att avverka några träd som lutar ut på Norrviksslingan och lite nere vid Norrviken, samt att högarna som blev kvar från städdagen ska eldas.
Vi hoppas även att några kan hjälpa till med slyröjning nere vid Norrviken.

Vi samlas kl. 10.00 vid Norrviksbadet, 19 oktober.

Fortsätt läsa

Städdag 27 april

På lördag 27 april är det dags för gemensamma städdagen i Björkvik.

Samling kl 10.00 i respektive städlag.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för grillning.
Mer och allmän information om städdagarna finns här.

Ses på lördag!
Peter Sandström, grönområdesansvarig

Avverkningsdagen 20 oktober 2018

Lördagen 20 oktober är det dags för årliga avverkningsdagen. Vi hjälps gemensamt åt för att följa aktuella skogsvårdsplanen. Önskan att så många som möjligt ska delta.

Vi kommer att jobba med område nr 8-9, skogen ovanför ängen vid hästhagen mitt emot Dalsalavägen 8.
Samling kl 10.00 lördag 20 oktober.

Anmäl ditt deltagande till Peter Sandström, grönområdesansvarig, på gronomrade[a]bjorkvik.nu.

Välkomna!

Brevlådor som inte töms

Reklam som tömts ut ur brevlådor som inte plockats ur på länge.

Vi har problem med brevlådor i området som svämmar över med reklam. Det är viktigt att brevlådorna i området töms och hålls efter.

Använder ni inte er brevlåda och vet med er att ni har liten möjlighet att tömma den så vänligen:
1. Skriv tydlig ”ej reklam tack” på brevlådan.
eller
2. Ta ner er brevlåda.

Brevlådor som inte töms kommer att monteras ner

Håller ni inte efter era brevlådor så blir vi tvungna att montera ner brevlådan. Vid Björkvik 1 har vi markerat flera brevlådor (med snöre) som inte töms.
Kontakta styrelsen om ni önskar att någon av följande brevlådor ska vara kvar, annars kommer styrelsen att montera ner dessa brevlådor inom några veckor.

Avverkningsdag 21 oktober 2017

Lördagen 21 oktober samlas vi vid vändplan på Aspsalavägen för avverkning. De träd som tas ner under avverkningsdagen syftar att följa aktuell skogsvårdsplan.

Som ”betalning” delar alla deltagare på ved och föreningen bjuder på någon form av mat/fika under själva avverkningsdagen.
Mejla ditt deltagande till grönomradesansvarig.

Var? Aspsalavägen vid vändplan
När? Lördag 21 oktober
Tid? kl. 10-14

Läs mer om avverkningsdagen här…

Mvh
Peter Sandström, Grönområdesansvarig

Städdag lördag 22 april

Lördag 22 april är det dags för gemensamma städdagen.

Samling kl 10.00 i respektive städlag, se städlag och ansvariga personer.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för grillning.

Vi hoppas på att få se så många medlemmar som möjligt på städdagen. Glöm inte att ju fler vi är desto trevligare och finare blir vårt område att vistas i. Det finns uppgifter för alla åldrar och förutsättningar.

Välkomna önskar
Grönområdesansvarig Peter Sandström + Styrelsen

Se upp för aggressiv älgko

Vi har senaste månaden fått in ett flertal iakttagelser om en aggressiv älgko i området. Vi ber därför alla att vara uppmärksamma, särskilt om man är ute i skog och mark. Älgkon har även iakttagits inne på tomtområde. På uppmaning av ansvariga för jakten går vi därför ut med en uppmaning till alla er medlemmar.

Eventuella fortsatta iakttagelser med den aggressiva älgkon bör rapporteras in till styrelsen på info@bjorkvik.nu eller genom att posta ett inlägg i Facebook-gruppen.

« Äldre inlägg