På grund av att det fortfarande finns viss smittspridning av Covid-19 genomförs även höstens planerade städdag som en frivillig insats.

När: Lördagen den 11 september kl. 10:00.

Samling vid Björkviksbadet och Norrviksbadet. Förtäring kl. 12:30 vid respektive badplats.