Kategori: Grönområde (Sida 2 av 4)

Status för ombyggnaden av elnätet

Ombyggnaden av vårt elnät är nu inne i sitt slutskede. Det har av olika skäl varit stora förseningar under det omfattande arbetet som nu äntligen blir avslutat.

  • Det innebär att alla inkopplingar i det nya marknätet kommer att vara helt klart i vecka 48.
  • De gamla stolpar som inte har teleledningar kvar kommer också att tas bort.
  • De gropar som legat öppna kommer att fyllas igen och skyddsgrindarna fraktas bort.
  • Slutbesiktning av själva elarbetet kommer att genomföras i mitten av dec. 2016.
  • Fiber-dragningarna till de tomtägare som anmält intresse skall vara slutfört innan årets slut.

När det gäller de vägskador som blivit under elarbetet kommer att ”grundlagas” snarast. Slutgiltig asfaltering kommer dock inte att utföras förrän till våren.

/ Pelle Pahlén och Reidar Pettersson

Avverkningdag 22 oktober 2016 kl. 10-13

kartaVi kommer att hålla till vid parkeringen vid Norrviksbadet.
Glesa ur skogen längs med vägen och ta bort al vid sjön m.m.
Så det kommer att finnas gran, asp och lite björk för deltagarna.

Ju fler som kommer, desto mer kan vi få gjort.

Det blir förfriskningar och värmande Gulasch vid 13-tiden. Välkomna!

Föranmäl er till Robert Helin så att han kan anpassa arbetet och maten, så alla blir nöjda.

Robert Helin
070-66 33 99 1
robert.helin@itare.se

Ändrad tidplan för färdigställande från Vattenfall och deras underentreprenör

Styrelsen har haft möte med Vattenfall och deras underentreprenör och fått följande information. Tidplanen som först utlovade en färdigställandetid till vecka 22 är nu kraftigt förskjuten och är i dagsläget satt till V. 43 d.v.s. slutet av oktober. Det är dock Vattenfalls intention att kunna bli klara tidigare.  Den resterande schaktning på norra delen av området kommer inte att kunna påbörjas förrän V.31 och detta innebär att de avstängslade gropar som finns kommer att förbli så under sommaren.

Under sommarperioden kommer arbeten med att byta ut delar av befintliga trästolpar mot de grå ”plaststolparna” att ske. All gammal oisolerad blankledning inom området  kommer att bytas ut mot isolerade ledningar.  Där det finns teleledningar kvar i de gamla trästolparna kommer Vattenfall att överlåta dessa till Skanova, som hanterar telefoni, och stolparna kommer då att stå kvar.

Då standarden på våra grusvägar har försämrats av trafiken med Vattenfalls entreprenadmaskiner kommer vi att grusa på de avsnitt behövs. De avgrävda avsnitt där det ligger asfalt kommer att åtgärdas först under hösten med ny asfalt.

Bommen vid Norrviksbadet kommer att bytas ut mot en ny. Den nya bommen kommer att placeras något närmare badet.

Mvh
Styrelsen + Anders Hellman

Städdagen 2015

Lördagen 18 april är det städdag. Se till att delta och göra området fint för sommaren. Det blir inte bättre än vi gör det.

Mer info för 2015 finns här och här.

/Christer
(för styrelsen)

Var försiktig med grundvattnet

Nu är det varmt. Riktigt riktigt varmt. När det är varmt och dåligt med nederbörd ökas också påfrestningarna på grundvattnet. Var därför försiktig och sparsam med grundvattnet. Visst kan det vara som så att just du har egen brunn (eller att ni är få på samma brunn) men grundvattnet rinner genom bergssprickor mm under oss alla och ditt vattenuttag kan påverka en annan brunn och tvärtom. Vattna inte gräsmattor (de tar sig när regnet kommer) eller rabatter, tvätta inte bilen, osv. Vem har mest nytta av vattnet, du eller din gräsmatta?

Belastas brunnarna hårt ökar risken för saltvatteninträngning. Sker det blir den brunnen obrukbar.

Har du drabbats av torrlagd brunn finns det tappställe i Ålstäket.

Läs mer om enskilt vatten, saltvatteninträngning och grundvatten på Värmdö kommuns hemsida och Länsstyrelsens hemsida.

/Christer
(för styrelsen)

Eldningsförbud

Just nu råder eldningsförbud inom Värmdö kommun. Grillning på säker grillplats (ej engångsgrill) är tillåten om det finns närhet till släckningsutrustning. Eldar man trots eldningsförbud kan det (utöver att elden riskerar sprida sig och hus brinner ner) bli brottet allmänfarlig vårdslöshet.

Att beakta är även att inom Värmdö kommun är det (pga miljöhälsoskäl) bara tillåtet att elda trädgårdsavfall under vissa tider på året.

Läs mer och håll dig uppdaterad på www.storstockholm.brand.se och www.varmdo.se.

/Christer
(för styrelsen)

Städdag 2014

På lördag 26 april är det städdag.
Vi träffas kl 10 i respektive städlag och städar vårt område fint inför sommaren.
Ta med verktyg och arbetsglädje.

Mer info finns på denna sida.

Allmän info finns här och mer detaljerad plan för städlagen finns här.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »