Kategori: Grönområde (sida 2 av 4)

Ändrad tidplan för färdigställande från Vattenfall och deras underentreprenör

Styrelsen har haft möte med Vattenfall och deras underentreprenör och fått följande information. Tidplanen som först utlovade en färdigställandetid till vecka 22 är nu kraftigt förskjuten och är i dagsläget satt till V. 43 d.v.s. slutet av oktober. Det är dock Vattenfalls intention att kunna bli klara tidigare.  Den resterande schaktning på norra delen av området kommer inte att kunna påbörjas förrän V.31 och detta innebär att de avstängslade gropar som finns kommer att förbli så under sommaren.

Under sommarperioden kommer arbeten med att byta ut delar av befintliga trästolpar mot de grå ”plaststolparna” att ske. All gammal oisolerad blankledning inom området  kommer att bytas ut mot isolerade ledningar.  Där det finns teleledningar kvar i de gamla trästolparna kommer Vattenfall att överlåta dessa till Skanova, som hanterar telefoni, och stolparna kommer då att stå kvar.

Då standarden på våra grusvägar har försämrats av trafiken med Vattenfalls entreprenadmaskiner kommer vi att grusa på de avsnitt behövs. De avgrävda avsnitt där det ligger asfalt kommer att åtgärdas först under hösten med ny asfalt.

Bommen vid Norrviksbadet kommer att bytas ut mot en ny. Den nya bommen kommer att placeras något närmare badet.

Mvh
Styrelsen + Anders Hellman

Avverkningsdagen 2015

Avverkningsdagen 2015 går av stapeln 17:e oktober mellan kl 10-13 vid korsningen Björksalavägen och Dalsalavägen.
Mer information finns här och här.
Maila ditt deltagande till grönomradesansvarig.

Städdagen 2015

Lördagen 18 april är det städdag. Se till att delta och göra området fint för sommaren. Det blir inte bättre än vi gör det.

Mer info för 2015 finns här och här.

/Christer
(för styrelsen)

Avverkningsdagen 2014

Avverkningsdagen 2014 går av stapeln 18:e oktober mellan kl 10-13 vid Björkviksbadet.
Mer information finns här och här.
Maila ditt deltagande till grönomradesansvarig.

Var försiktig med grundvattnet

Nu är det varmt. Riktigt riktigt varmt. När det är varmt och dåligt med nederbörd ökas också påfrestningarna på grundvattnet. Var därför försiktig och sparsam med grundvattnet. Visst kan det vara som så att just du har egen brunn (eller att ni är få på samma brunn) men grundvattnet rinner genom bergssprickor mm under oss alla och ditt vattenuttag kan påverka en annan brunn och tvärtom. Vattna inte gräsmattor (de tar sig när regnet kommer) eller rabatter, tvätta inte bilen, osv. Vem har mest nytta av vattnet, du eller din gräsmatta?

Belastas brunnarna hårt ökar risken för saltvatteninträngning. Sker det blir den brunnen obrukbar.

Har du drabbats av torrlagd brunn finns det tappställe i Ålstäket.

Läs mer om enskilt vatten, saltvatteninträngning och grundvatten på Värmdö kommuns hemsida och Länsstyrelsens hemsida.

/Christer
(för styrelsen)

Eldningsförbud

Just nu råder eldningsförbud inom Värmdö kommun. Grillning på säker grillplats (ej engångsgrill) är tillåten om det finns närhet till släckningsutrustning. Eldar man trots eldningsförbud kan det (utöver att elden riskerar sprida sig och hus brinner ner) bli brottet allmänfarlig vårdslöshet.

Att beakta är även att inom Värmdö kommun är det (pga miljöhälsoskäl) bara tillåtet att elda trädgårdsavfall under vissa tider på året.

Läs mer och håll dig uppdaterad på www.storstockholm.brand.se och www.varmdo.se.

/Christer
(för styrelsen)

Städdag 2014

På lördag 26 april är det städdag.
Vi träffas kl 10 i respektive städlag och städar vårt område fint inför sommaren.
Ta med verktyg och arbetsglädje.

Mer info finns på denna sida.

Allmän info finns här och mer detaljerad plan för städlagen finns här.

Avverkningsdagen

 

På avverkningsdagen röjdes det en hel det vid Norrviksbadet. Ta gärna en promenad och titta på hur det blev. Nedan är lite bilder från fällningen. IMG_1149 IMG_1150 IMG_1153 IMG_1155

Avverkningsdagen 2013

!!! OBS: Ändring av avverkningsplats !!!

Avverkningsdagen 2013 går av stapeln 5:e oktober kl 10. Samling vid Norrviksbadet. Mer information finns här och här.
Maila ditt deltagande till grönomradesansvarig.

Städdagen 2013

Städdagen förlöpte (enligt de rapporter jag hört) smärtfritt. Efter att ha städat sina egna områden samlades flera deltagare vid de två baden för att städa badplatserna och grilla. Vid Björksviksbadet passade man på att stötta upp och laga en brygga också.

IMG_0044
photo 3
photo 4
Ovan bild speglar bra städcombo, grill och röjsåg.

Äldre inlägg Nyare inlägg