För er som undrar över de döda granarna i vårt område och vill läsa lite om granbarkborren så kommer här lite information.

Angreppen finns i stort sett över hela Värmdö och så även i vårt område, men med koncentration vid Ringsalavägen, Björksalavägen och Aspsalavägen.

Värmdö nämns som speciellt utsatt av Skogsstyrelsen redan år 2020.

https://skogsstyrelsen.se/pressmeddelanden/ReadArticle?id=3276547

Hur det upptäcks :

Färska skador och pågående angrepp kan vara svåra att identifiera annat än på nära håll. Håll utkik efter borrmjöl, borrhål, avfläkt bark och vit kåda som gråtits ut genom barken. Se mer information under länken nedan:

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angrepp-av-granbarkborre/

Vad ska du göra vid ett angrepp:

Döda granar som är helt bruna och tappat barren kan man lämna kvar som de är. Barkborren svärmar på våren och har lämnat dessa träd för att hitta nya träd att angripa.

Träd med pågående angrepp bör tas ner och destrueras.

https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Kontrollera dina granar och när du går i skogen, rapportera gärna till styrelsen när det gäller föreningens mark. Se till att hantera dina egna ev. angripna träd. Behöver du råd och hjälp kan du kontakta oss.

Hur kan granbarkborren stoppas:

Tyvärr är detta nästan omöjligt. Bästa hjälpen vore en iskall majmånad så granbarkborren hindras att svärma. Vi kan hålla efter utbrottet och hoppas att det dör ut på hela Värmdö.
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/granbarkborre/granskogsanalys-med-zoneringar-av-riskskogar/