Följande avgifter gäller per fastighet

Medlemsavgift:     1500 kr
Vägavgift:         1500 kr
Medlemsavgift (2018-2027) för underhåll båtbryggor (samtliga medlemmar betalar denna avgift):    300 kr
Båtplatsavgift, plats utan båtbom:   1500 kr
Båtplatsavgift, plats vid båtbom:    1500kr + 500 kr
Städavgift (vid utebliven närvaro):      500 kr

Bankgiro: 5070-3750