Följande avgifter gäller per fastighet

Medlemsavgift: 1000kr
Vägavgift:         1000kr
Båtplatsavgift:   500kr
Städavgift:         500kr
(vid utebliven närvaro)

Deposition för bom vid brygga:
6-8m bom:         5000kr
10m bom:          8000kr

Bankgiro: 5070-3750