Kategori: Event (Sida 1 av 9)

Informationsbrev från Frentab

Björksalavägen kommer att öppnas fredag 12 juli efter arbetsdagens slut, och kommer hållas öppen under 3 veckor, då Frentabs personal har semester.
De temporära vägarna kommer att vara stängda för biltrafik under denna tid.
Arbetet återupptas måndag 5 augusti då Björksalavägen stängs och de temporära vägarna öppnas för biltrafik igen.

För mer detaljerad information se Frentabs informationsbrev.

Frentabs informationsbrev

Karta som visar var informationstavlor finns

Björkviksgolfen torsdag 11/7

Strax är det dags för den årliga golftävlingen.

Torsdag 11 juli på Ingarö Golfklubb: Ängsbanan, med första start kl 8:00.

Vill du vara med så anmäler du dig till mats.rieger@telia.com, med ditt golf-id.
Har du inget golf-id så vill jag (Mats R) veta golfklubb och hcp.

Startavgift 50:- till priser. Icke-medlemmar betalar reducerad greenfee 425:-.
Vinnaren får dessutom vår fina vandringspokal för ett år.

Hälsar Mats R

Nya dass vid badplatserna

Som ni ser har vi precis bytt ut dassen vid badplatserna mot nya fräscha eftersom de gamla är uttjänta.
Vi har valt att hyra under tre sommarmånader, på prov, detta år och kommer utvärdera i höst.
Det är viktigt att vi alla tar hand om dassen så att de fortsätter att vara fräscha och trevliga att gå på.
Dassen är avsedda för oss medlemmar som tillbringar en dag på stranden eller passerar under långpromenaden.
Lämna dasset i samma skick som du önskar finna det.

Midsommar 2024

Välkomna till vårt sedvanliga midsommarfirande.

Björksalavägen kommer vara öppen från ca kl 16 på torsdag (20/6), till tidigt måndag morgon (24/6), så att man kan köra hela vägen ut till Bullandövägen som vanligt. Den provisoriska vägen kommer också att vara öppen under denna tid.

Midsommar och båtplatser för gäster

Nu börjar det närma sig midsommar och det brukar vara många besökare i vårt fina område. En del av besökarna kommer med egen båt och vill låna båtplats. För att undvika kontroverser ( vilket har hänt) skulle jag som båtfogde vilja att ni som väntar ”båtgäster” meddelar mig så att jag kan fördela de gästplatser vi har. Tillgången är inte obegränsad.
Mats, båtfogde Norrviken
batfogde.norrviken@bjorkvik.nu

Geoteknisk undersökning (Provtagning) i vårt område.

De närmaste två veckorna kommer geotekniska undersökningar (provtagning) för nytt VA system ske. Det är ca 40 punkter som ska undersökas och varje borrning tar ca 30-90 minuter.

Det är en större maskin (2 m bred) som tar prover med ca 100 m avstånd och man kan inte köra förbi när de provtar utan man får välja en annan väg eller vänta till de är klara. Bifogat finns två kartor som visar provtagningspunkterna.

Karta 1

Karta 2

Information från Frentab, påbörjat VA-arbete i Älvsala (område D)

Nu drar arbetet igång med vatten och avlopp i första delen av vårt område (kallat område D), de fastigheter som har beteckning Älvsala.

Övriga områden med fastighetsbeteckning Björkvik startas inte än.

De har börjat spränga vid Solsalavägen och nya tillfälliga vägar byggs för fullt.

Tidplan för arbetena i Älvsala

Informationsbrev 2 område D från Frentab

Karta Informationsbrev 2 område D

Info från kommunens VA-projektledare

Styrelsen har fått nedanstående information från kommunens VA-projektledare Pär Zitting:

 1. Spillvatten.
  1. Vid självfallsanslutning lämnas, 0,5 m utanför fastighetsgräns, en spolbrunn och anslutning till diam 110mm. Fastighetsägaren ombesörjer att spillvattnet leds ner och rinner iväg i systemet. Om det ej går att få självfall på den egna fastigheten till förbindelsepunkt så måste fastighetsägaren själv ombesörja så att det rinner ner, ex med en egen pump. Storlek, placering mm bestäms av fastighetsägaren.
  2. Vid LTA-anslutning lämnas, 0,5 m utanför fastighetsgräns, en ventil och anslutning till diam 40mm. Fastighetsägaren får av kommunen en LTA-pump levererad till sin fastighet och ombesörjer själv schakt samt montage/inkoppling. Drift av densamma bekostas av fastighetsägaren, dvs den behöver strömförsörjning. Placering mm bestäms av fastighetsägaren.
 2. Färskvatten. Servisledning har diam 32mm. Ventil placeras 0,5 m utanför fastighetsgräns. Fastighetsägaren ombesörjer själv sina arbeten på den egna tomten. Ledningen från förbindelsepunkt till vattenmätare ska vara obruten, dvs inga sidokopplingar får förekomma innan vattenmätare. Vattenmätare levereras av kommunen efter att fastighetsägaren anmält att arbeten på egna tomten är klar.
 3. Vattenmätare och i de fall man ska få en LTA-pump beställs av kommunen, Serviceenheten, efter att faktura för VA-taxa skickats ut. Anmälan om inkoppling görs till kommunen när den egna installationen är klar.
 4. Vattenmätaren är kommunens egendom och ansvar.
 5. Placering av vattenmätare, hur att utföra arbeten på den egna fastigheten mm framgår av bifogad broschyr.
 6. Ventil för färskvatten får INTE öppnas av fastighetsägaren förrän hela entreprenaden har en godkänd slutbesiktning. Detta pga av att det då kan komma in bakterier i systemet som påverkar vattenkvalitén och därmed tiden för en godkänd slutbesiktning.
 7. Avstängning av färskvatten inför längre uppehåll, ex inför vintern. Vill man få vattnet avstängt och sen påsatt ute i gatan så tillkommer kostnad enligt taxa, se vidare på Värmdö Kommuns hemsida för gällande taxa.
 8. Om man vill ha hjälp med lån för att betala anläggningsavgiften finns möjlighet via kommunen, se hemsida under ”Avgifter kommunalt VA”.
 9. VA-taxan ändras för varje år, och det baseras på det år entreprenaden får en godkänd slutbesiktning.
 10. Arbeten på den egna tomten kan utföras när som, men kommunen ser gärna att man avvaktar till entreprenören är klara med sina arbeten, både med tanke på logistik i området samt ansvar för vägar mm.
 11. Alla gator i området kommer återställas till hur de såg ut innan, syn görs med representant före och efter att arbetena är färdigställda.

Olovlig trädfällning polisanmäls

På förekommen tråkig anledning vill styrelsen påpeka det som borde vara självklart för alla medlemmar- att det givetvis inte är tillåtet att fälla träd på föreningens mark utan lov. Detta agerande kommer framgent att polisanmälas utan undantag.

Det brukar finnas möjlighet att få ved i utbyte mot deltagande vid exempelvis avverkningsdag, i dessa fall kommuniceras detta av styrelsen.

« Äldre inlägg