Onsdag 27 mars – Årsmöte

OBSERVERA NY LOKAL OCH PLATS
Viks Skola – Skolrestaurant Vik/Grantomta

Skolrestauranten ligger mittemot Grantomtahallen respektive snett mittemot Viks Skola.
Se karta >>
Närmaste busstation är Grantomta. Skolrestaurangen ligger bakom busshållplatsen (busstationen mot Björkvik) eller genom gång under Skärgårdsvägen (busstationen mot stan).
Parkeringsplatser finns i anslutningen till skolrestauranten (bussinfarten i rondellen från Skärgårdsvägen) alternativt längs Viks skolväg.
Mötet börjar kl. 18.30 och från 18.00 finns dryck + mackor.
Orsaken till lokalbytet är att lokalen i Nacka ska renoveras och är inte tillgänglig. Detta har meddelats styrelsen med kort varsel.

Lördag 27 april – Gemensam städdag

Samling kl 10.00 i respektive städlag.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för korvgrillning.
Mer och allmän information om städdagarna finns här.

Fredag 21 juni – Midsommarfirande

Kl 10 samlas vi vid Björkviksbadet för att klä stången.
Kl 15 startas midsommarfirandet.

Lördag 19 oktober – Avverkningsdag

Om du har tankar och förslag maila till grönomradesansvarig.

Mer och allmän information om avverkningsdagen finns här.