Samtliga handlingar och bilagor årsmötet 2019

Kallelse till årsmötet 2019

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse

Bilaga 2 – Vinst, förlust- och balansräkning för 2018

Bilaga 3 – Rekommendation för ny medlemsavgift

Bilaga 4 – Budgetförslag för 2019

Bilaga 5 – Valberedningens förslag till ledamöter, revisorer och valberedning

Bilaga 6 – Inkommen motion och styrelsens svar till inkommen motion