Samtliga handlingar och bilagor årsmötet 2018

Kallelse till årsmötet 2018

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse

Bilaga 2 – Vinst, förlust- och balansräkning för 2017 (KORRIGERAD 2018-03-10)

Bilaga 3 – Förslag till underhålls- och förnyelseplan för våra bryggor

Bilaga 4 – Nya avgifter

Bilaga 5 – Budgetförslag för 2018

Bilaga 6 – Valberedningens förslag till ledamöter, revisorer och valberedning