Samtliga handlingar och bilagor årsmötet 2023

Kallelse till årsmötet 2023

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2022

Bilaga 2 – Resultat- och balansräkning för 2022

Bilaga 2a – Revisionsberättelsen

Bilaga 3 – Valberedningens förslag till styrelsearvoden

Bilaga 4 – Styrelsens förslag till nya båtplatsavgifter för att lösa bomdepositionsskulden

Bilaga 5 – Styrelsens förslag till ny vägavgift

Bilaga 6 – Budget

Bilaga 7 – Valberedningens förslag

Bilaga 8 – Motion från Bjarne Egeland