Författare: Björkvik Tomtägareförening (Sida 1 av 2)

Information angående brevlådor

Brevlådestället i korsningen Björksalavägen / Dalsalavägen / Bergsalavägen  (Den så kallade Picadilly)

Brevlådestället på denna plats är fallfärdigt och måste ersättas snarast.

Föreningen kommer att bygga ett nytt brevlådeställ vid denna plats under slutet av oktober och endast återmontera de brevlådor som är uppmärkta.

Vi vill därför uppmana alla som har brevlåda vid denna plats att tydligt märka upp sin brevlåda med namn och gatuadress, alternativt ta bort den senast 22 oktober 2023. De brevlådor som inte är uppmärkta kommer inte att återmonteras och skrotas

Generellt för samtligabrevlådor inom området

Styrelsen har fått upprepade samtal om brevlådor som ser övergivna och bortglömda ut. På flera av brevlådeställen finns omärkta lådor och lådor som ingen tömmer. Reklamen svämmar över.

Om du vill ha din brevlåda kvar så märk snarast upp den med namn och gatuadress. Under en kommande städdag kommer omärkta brevlådor att monteras ned. Styrelsen återkommer om detta inför nästa årsstämma.

Har ni frågor på detta så kontakta styrelsen på info@bjorkvik.nu  eller Mats R på tel 070-219 94 11  eller Anders H på tel 070-9938248

Kör försiktigt på våra vägar

Här kommer en vänlig påminnelse och uppmaning till alla om att köra försiktigt på våra vägar i sommar och särskilt under midsommarhelgen. Det finns lekande barn och mycket folk i området så kör sakta. Det har även varit torrt väder under en lång tid vilket gör att vägarna dammar mycket om man inte iakttar hastighetsbegränsningen. Påminn gärna era gästande midsommarfirare om detta.

Hoppas vi ses vid majstången nere vid Björkviksbadet på midsommarafton!

Lyslördag den 5 november

Varmt välkomna till lyslördag vid Björkviksbadet lördagen den 5 november. Från kl. 15 tänder vi marschaller runt stränder och bryggor i Björkvik och sen samlas vi kl. 16 nere vid sjösättningsrampen. Ta med er marschaller och kanske varm eller kall dryck.

VARMT VÄLKOMNA!

Avverkningsdag lördagen den 15 oktober kl. 10:00

Årets avverkningsdag är nu på lördag, den 15 oktober. Intresset av att få ved har varit stort inför årets avverkningsdag. Alla som deltar i lördagens aktiviteter erbjuds därför att få plocka vedkubbar.

Vi samlas kl. 10:00 på två platser:

-Korsningen Ringsalavägen/Dalsalavägen

-Norrvikens badplats.

Efter dagens slit blir det korvgrillning.

Peter Sandström, Grönområdesansvarig
0709-943080
gronomrade@bjorkvik.nu

GRATTIS MARTIN!

Årets upplaga av Björkviksgolfen spelades som vanligt på Norråva golfklubb.

Vi hade i år rekordmånga anmälda men av olika anledningar så sjönk deltagarantalet till 12 tappra som hade en hård dust i det vackra sommarvädret.

När allt var klart så stod Martin Hambraeus som slutsegrare.   STORT GRATTIS!

Martin Hambraeus, Björkviksmästare 2022

Styrelsemedlemmar sökes till Bullandövägens samfällighetsförening

Bullandövägens samfällighetsförening har ett akut behov av att hitta kandidater till styrelsen innan den 31 augusti. Om inte en ny styrelse väljs i augusti får det till konsekvens att Länsstyrelsen tvingas tillsätta ledamöter, vilket innebär ökade kostnader och höjda medlemsavgifter.

Ni ombeds därför att läsa bifogad skrift från samfällighetsföreningen och kontakta Anita Yngve i valberedningen om ni har möjlighet att ställa upp.

http://media.bjorkvik.nu/2022/06/Till-medlemmarna-i-Bullandövägens-samfällighetsförening-2022.pdf

Info från kommunen om VA-arbeten i område B3

Detaljprojektering sker nu i hela område B3. VA-arbetena i södra delen kommer enligt uppgift från kommunen att påbörjas i höst med start med Krokusvägen och Muskotvägen. När dessa vägar är klara kommer arbetena fortsätta i Nya Älvsalas område på södra sidan av Bullandövägen. Först när detta är klart kommer arbete inledas på Ormbunksvägen och Björksalavägen fram till vårt område.  För att kunna starta med Krokusvägen så kommer en provisorisk väg anläggas över ängen vid Solsalavägens slut till Krokusvägen. I första etappen kommer mycket schaktmassor att tas ut via den provisoriska vägen över Solsalavägen och vidare på Björksalavägen.

Mer information från kommunen finns att läsa här:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/varmdolandet/vaprojektpfobullandodelaravb3b4b5alvsalanyatomtagareforening.4.3004c9b217f4470f9a87fca7.html.printable

« Äldre inlägg