Historien om vårt fritidshusområde

av Ketty och Åke Löwenberg

Hösten 1957 började Stockholm med omnejd styckning av fritidstomter i vårt nuvarande område. Vi var ute i mars 1958 och tittade på tomter och i maj samma år köpte vi vår tomt för ett pris på 9000kr. Området då kallades enbart Älvsala Östra och 6 st. tomter var då redan köpta. Farbar väg med bil svängde höger vid vår anslagstavla och gick nuvarande Solsalavägen, Bergsalavägen och in på Björksalavägen till Björkviks gård. Sträckningen av Björksalavägen efter anslagstavlan var endast gångväg.

På Bullandö fanns endast Bullandö Gård och bondgården som arrenderades av fam.Karlsson och vars kor betade på ängarna öster om Solsalavägen. Vid bondgården kunde man handla mjölk och ägg. Längs in i Norrviken på Bullandösidan ligger en fastighet som ägdes av sekreteraren till dåvarande ägaren av Bullandö.

Om man ej hade någon bil, vilket vi inte hade de första åren, fick man åka buss från Borgmästargatan till Fagerdala och stiga av vid Korkmans affär, hållplatsen innan Fagerdala brygga som var ändhållplats. På den tiden var det en verkligt lantlig idyll i området, med lärkor som drillade över ängarna och på kvällarna hoade ugglor i träden.

Många av oss byggde ju våra fritidshus själva dock i flera etapper. En del köpte monteringsfärdigt hus och andra köpte tomt med skalhus, som uppfördes av 2 st. firmor Selling och Kartow. För oss självbyggare var Saltarö Byggnads-& Trävaru AB den givna firman att handla allt till bygget. Priserna på den tiden var ju helt annorlunda . Som exempel . En säck cement på 50 kg. kostade 5kr.

Tomtbolaget hade djupborrat ett antal brunnar med handpumpar av märket Lejon.det var cirka 10 st. tomter om varje pump.
Tomtföreningen bildades år 1960 och Hilding Malm blev vald till ordförande.

Som kuriosum kan nämnas att Stora klubben mitt emot Bullandö Marina då ägdes av Karl Johan Bernadotte och Lilla klubben på andra sidan udden av Tore Wretman och Meg Westergren. Det hände ibland att man vid Korkmans affär såg Håkan Westergren eller Inga Tidblad som var på besök.

Tomtbolaget fortsatte att anlägga vägar och utmäta tomter i den del vi kallade Björkvik. Kravet på att få tillgång till el gjorde att den delen av området elektrifierades samtidigt som vägar anlades. För vägarbete och transporter av vägmaterial anlitades i hög grad ortsbefolkning. Kravet på belastning på vägarna var ju inte beräknad för nuvarande tunga transporter, varför vägunderhållet nu ökar för varje år.

Den första delen av tomtområdet som benämnes Norrviken elektrifierades först år 1963. Vid årsmöte 1965 beslutades att vattenföreningar skulle bildas s.k.
”pumplag” av tomterna som låg närmast varje pump. Man skulle bygga ett pumphus och installera hydroforer och en elpump. Från pumphuset drogs polyetenslangar till varje tomtgräns och avslutades med en stoppkran. Varje tomtägare fick därefter ombesörja anslutning till sitt hus. Då en del tomtägare hade låtit borra egna brunnar behövde inte alla brunnar utnyttjas. Vattenledningarna var att betrakta endast som sommarvattenledningar.
Tomtbolaget lät även bygga båtbryggor och en badbrygga i Norrviken. Dessa har med åren fått renoverats, byggts till och nya pontonbryggor tillkommit allt bekostats av båtsektionen i vår tomtförening.

Lars Broms som hade övertagit Bullandö önskade anlägga en Marina där. För det ändamålet fordrades att en ny väg anlades och den fick Marinan bekosta, nuvarande Bullandövägen. Så småningom bildades Bullandövägens Samfällighetsför. där samtliga omkringliggande tomtföreningars medlemmar får betala en årsavgift.

Publicerat med tillstånd från författarna.