Om du som medlem byter adress, telefonnummer, mail eller liknande ska du skicka in en
ändringsblankett för medlemsregistret. Samma om du börjar eller slutar vara medlem i föreningen.

Ladda hem denna blankett.
Fyll i den i datorn eller skriv ut den och fyll i den för hand.
Skicka den sedan till föreningen (se kontaktuppgifter) eller maila den till info@bjorkvik.nu.
Har du skickat in via mail eller formuläret och angett mailadress kommer du få en bekräftelse på mail. Ändringar via vanlig post får ingen bekräftelse.
Har du inte fått bekräftelse på mail inom en vecka maila info@bjorkvik.nu.

Ändring för Bullandövägens samfällighetsförening

Alla med fastighet inom Björkviks tomtägareförening måste också vara med i Bullandövägens samfällighetsförening. De står för väg, och underhåll av väg, så vi kan nå vårat område

Vid ägarbyte eller frågor om avgifter kontakta i första hand:
SEDAB, Virkesvägen 26, 12030 Stockholm
Tel 08-55606140; e-mail info@foreningshuset.se
Uppge förening (Bullandövägens samfällighetsförening), namn, medlemsnummer (framgår av årsavgiftsavin), fastighetsbeteckning och ev övrig info (som tidigare medlem om medlemsbyte)