bastuMedlemskap i Bastuföreningen Bastuvik, Älvsala Tennisförening och föreningen Bastubåten Norrviken är öppet för de medlemmar som erlägger fastställda avgifter.

Kontaktperson Bastuvik

Terje Egeland
E: terje@egeland.se

Kontaktperson Älvsala Tennisförening

Dan Rastland
C: 070-853 74 76
E: dan@tennisstockholm.se

Kontaktperson Bastubåten Norrviken

Erik Zettergren
C: 070-826 51 07
E: erik@zettergren.se