Under rådande omständigheter med Covid-19, flyttas den ordinarie städdagen från den 25 april till den 17 oktober där den sammanfaller med avverkningsdagen. Ny information om detta kommer att skickas ut längre fram.

Frivillig insats den 25 april

Vi behöver dock en frivillig insats vid badplatserna och bryggorna med syfte att göra det som är nödvändigt inför sommaren. De som känner sig manade, är friska och inte tillhör någon riskgrupp är därför ändå välkomna den 25 april kl. 10.00. Samling sker vid respektive badplatser i Björkvik och Norrviken.

I Norrviken behöver bl.a. följande göras: städning av stranden, uppröjning av några kullblåsta träd samt eventuellt omläggning av ytbeläggningen på taket till badhytten. 

I Björkvik behöver städning av stranden och vissa bryggjobb utföras.

Arbetsledare och skriftlig information kommer att finnas på plats.

Gemensam förtäring/korvgrillning kommer tyvärr inte kunna anordnas till dessa tappra frivilliga, var och en får ta med sin egen fika.

Tänk på: delta bara om du känner dig fullt frisk, håll avståndet till andra och låna inte varandras redskap, etc.

Vi ber om överseende med detta och hoppas att några ändå har möjlighet att delta den 25 april.

/ Styrelsen