Kategori: Grönområde (Sida 1 av 5)

Avverkningsdag lördagen den 15 oktober kl. 10:00

Årets avverkningsdag är nu på lördag, den 15 oktober. Intresset av att få ved har varit stort inför årets avverkningsdag. Alla som deltar i lördagens aktiviteter erbjuds därför att få plocka vedkubbar.

Vi samlas kl. 10:00 på två platser:

-Korsningen Ringsalavägen/Dalsalavägen

-Norrvikens badplats.

Efter dagens slit blir det korvgrillning.

Peter Sandström, Grönområdesansvarig
0709-943080
gronomrade@bjorkvik.nu

Information om döda granar pga. angrepp av granbarkborre

För er som undrar över de döda granarna i vårt område och vill läsa lite om granbarkborren så kommer här lite information.

Angreppen finns i stort sett över hela Värmdö och så även i vårt område, men med koncentration vid Ringsalavägen, Björksalavägen och Aspsalavägen.

Värmdö nämns som speciellt utsatt av Skogsstyrelsen redan år 2020.

https://skogsstyrelsen.se/pressmeddelanden/ReadArticle?id=3276547

Hur det upptäcks :

Färska skador och pågående angrepp kan vara svåra att identifiera annat än på nära håll. Håll utkik efter borrmjöl, borrhål, avfläkt bark och vit kåda som gråtits ut genom barken. Se mer information under länken nedan:

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angrepp-av-granbarkborre/

Vad ska du göra vid ett angrepp:

Döda granar som är helt bruna och tappat barren kan man lämna kvar som de är. Barkborren svärmar på våren och har lämnat dessa träd för att hitta nya träd att angripa.

Träd med pågående angrepp bör tas ner och destrueras.

https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Kontrollera dina granar och när du går i skogen, rapportera gärna till styrelsen när det gäller föreningens mark. Se till att hantera dina egna ev. angripna träd. Behöver du råd och hjälp kan du kontakta oss.

Hur kan granbarkborren stoppas:

Tyvärr är detta nästan omöjligt. Bästa hjälpen vore en iskall majmånad så granbarkborren hindras att svärma. Vi kan hålla efter utbrottet och hoppas att det dör ut på hela Värmdö.
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/granbarkborre/granskogsanalys-med-zoneringar-av-riskskogar/

Röjning av buskar och grenar längs våra vägar

Kommunen har påtalat att vägarna i vårt område skall hållas fritt från sly och grenar som kommer ut i vägbanan.

Det är viktigt att stora fordon, sophämtning, slamtömmning, etc. har fri framkomlighet när de åker på vägarna. Sly, träd och grenar som är närmare än 2 meter på var sida om vägrenen kommer att tas bort med start nu måndag 8/11 och fortsätta under november månad.

/ Styrelsen

24 april – Frivillig städdag

Vi kommer att genomföra en frivillig städdag 24 april. 

På grund av covid genomför vi en frivillig städdag 24 april, mellan kl. 10-12.  Då det är en kort städdag så erbjuds ingen förtäring. Samling vid Björkviksbadet  respektive Norrviksbadet.

Vi kommer att städa huvudsakligen på och runt våra badstränder. Slyröjning i diket borta vid bommen ner mot Norrviken för dom som bor närmast. Tag med lämpliga redskap för städning och slyröjning.

Eventuellt lodjur i området

Styrelsen fick i veckan information att det eventuellt finns Lo i området. En medlem fann ett fällt rådjurskid med tydliga tecken på att det blivit rivet av ett lodjur.

Vi har ingen indikation på att lon fortfarande finns i området men vill göra våra medlemmar informerade om detta och då i synnerhet om det finns tamdjur som är ute på nätterna.

Till alla medlemmar – dikesrensning på sly och anda växter

Sommaren har nu, nästan, lämnat oss och hösten står nu för dörren!

Styrelsen och säkerligen även alla medlemmar har i dessa corona-tider kunna konstatera att våra gemensamma sammankomster inte kunna genomföras, samtidigt som naturen verkligen tagit sats detta år.

Vi har sett att det växer otroligt bra i våra grönområden och i våra diken. Vi har låtit klippa och försökt hålla efter våra allmänna ytor så att de inte ska växa igen, men behöver assistans av våra medlemmar för att hålla utgifterna nere när det gäller diken och sly. Vi önskar därför att våra medlemmar rensar dikena utefter sina tomtgränsen på sly och anda växter.

Styrelsen har sedan tidigare aviserats att den årliga ”städ/arbetsdagen” flyttats till den 17 oktober p.g.a corona-situationen.
När det gäller arbetsdagen den 17 oktober kommer vi att återkomma med mer aktuell information under senare delen av september.

Kvittera ut nycklar till hänglåsen för bommarna vid föreningens bad och bryggor

Föreningen har införskaffat nya lås med nycklar som passar till samtliga vägbommar. Detta medför att de befintliga, gamla, nycklarna inte passar till de nya låsen. Samtliga tomtägare kommer därför att erhålla 2 st nycklar till de nya låsen.

Kvittera ut nycklar

Ni kan kvittera ut nycklar hos Bjarne Egeland, båtfogde Björkvik på Björksalavägen 55. Ni måste signera uthämtningen, så ta med egen penna. Ni kan hämta nycklar:

  • Lördag 25 april mellan kl. 9-17
  • Innan eller efter detta datum genom överenskommelse med Bjarne. Mejla batfogde.bjorkvik@bjorkvik.nu eller ring 070-6091213.

Byte av låsen kommer att ske ca 1 maj. När bytet görs annonseras detta på webben, facebook och nyhetsbrev.

Den ordinarie städdagen 25 april flyttas

Under rådande omständigheter med Covid-19, flyttas den ordinarie städdagen från den 25 april till den 17 oktober där den sammanfaller med avverkningsdagen. Ny information om detta kommer att skickas ut längre fram.

Frivillig insats den 25 april

Vi behöver dock en frivillig insats vid badplatserna och bryggorna med syfte att göra det som är nödvändigt inför sommaren. De som känner sig manade, är friska och inte tillhör någon riskgrupp är därför ändå välkomna den 25 april kl. 10.00. Samling sker vid respektive badplatser i Björkvik och Norrviken.

I Norrviken behöver bl.a. följande göras: städning av stranden, uppröjning av några kullblåsta träd samt eventuellt omläggning av ytbeläggningen på taket till badhytten. 

I Björkvik behöver städning av stranden och vissa bryggjobb utföras.

Arbetsledare och skriftlig information kommer att finnas på plats.

Gemensam förtäring/korvgrillning kommer tyvärr inte kunna anordnas till dessa tappra frivilliga, var och en får ta med sin egen fika.

Tänk på: delta bara om du känner dig fullt frisk, håll avståndet till andra och låna inte varandras redskap, etc.

Vi ber om överseende med detta och hoppas att några ändå har möjlighet att delta den 25 april.

/ Styrelsen

« Äldre inlägg