Kategori: Event (Sida 1 av 8)

Info från kommunens VA-projektledare

Styrelsen har fått nedanstående information från kommunens VA-projektledare Pär Zitting:

 1. Spillvatten.
  1. Vid självfallsanslutning lämnas, 0,5 m utanför fastighetsgräns, en spolbrunn och anslutning till diam 110mm. Fastighetsägaren ombesörjer att spillvattnet leds ner och rinner iväg i systemet. Om det ej går att få självfall på den egna fastigheten till förbindelsepunkt så måste fastighetsägaren själv ombesörja så att det rinner ner, ex med en egen pump. Storlek, placering mm bestäms av fastighetsägaren.
  2. Vid LTA-anslutning lämnas, 0,5 m utanför fastighetsgräns, en ventil och anslutning till diam 40mm. Fastighetsägaren får av kommunen en LTA-pump levererad till sin fastighet och ombesörjer själv schakt samt montage/inkoppling. Drift av densamma bekostas av fastighetsägaren, dvs den behöver strömförsörjning. Placering mm bestäms av fastighetsägaren.
 2. Färskvatten. Servisledning har diam 32mm. Ventil placeras 0,5 m utanför fastighetsgräns. Fastighetsägaren ombesörjer själv sina arbeten på den egna tomten. Ledningen från förbindelsepunkt till vattenmätare ska vara obruten, dvs inga sidokopplingar får förekomma innan vattenmätare. Vattenmätare levereras av kommunen efter att fastighetsägaren anmält att arbeten på egna tomten är klar.
 3. Vattenmätare och i de fall man ska få en LTA-pump beställs av kommunen, Serviceenheten, efter att faktura för VA-taxa skickats ut. Anmälan om inkoppling görs till kommunen när den egna installationen är klar.
 4. Vattenmätaren är kommunens egendom och ansvar.
 5. Placering av vattenmätare, hur att utföra arbeten på den egna fastigheten mm framgår av bifogad broschyr.
 6. Ventil för färskvatten får INTE öppnas av fastighetsägaren förrän hela entreprenaden har en godkänd slutbesiktning. Detta pga av att det då kan komma in bakterier i systemet som påverkar vattenkvalitén och därmed tiden för en godkänd slutbesiktning.
 7. Avstängning av färskvatten inför längre uppehåll, ex inför vintern. Vill man få vattnet avstängt och sen påsatt ute i gatan så tillkommer kostnad enligt taxa, se vidare på Värmdö Kommuns hemsida för gällande taxa.
 8. Om man vill ha hjälp med lån för att betala anläggningsavgiften finns möjlighet via kommunen, se hemsida under ”Avgifter kommunalt VA”.
 9. VA-taxan ändras för varje år, och det baseras på det år entreprenaden får en godkänd slutbesiktning.
 10. Arbeten på den egna tomten kan utföras när som, men kommunen ser gärna att man avvaktar till entreprenören är klara med sina arbeten, både med tanke på logistik i området samt ansvar för vägar mm.
 11. Alla gator i området kommer återställas till hur de såg ut innan, syn görs med representant före och efter att arbetena är färdigställda.

Olovlig trädfällning polisanmäls

På förekommen tråkig anledning vill styrelsen påpeka det som borde vara självklart för alla medlemmar- att det givetvis inte är tillåtet att fälla träd på föreningens mark utan lov. Detta agerande kommer framgent att polisanmälas utan undantag.

Det brukar finnas möjlighet att få ved i utbyte mot deltagande vid exempelvis avverkningsdag, i dessa fall kommuniceras detta av styrelsen.

Lyslördag den 4 november

Varmt välkomna till lyslördag vid Björkviksbadet lördagen den 4 november. Från kl. 15 tänder vi marschaller runt stränder och bryggor i Björkvik och sen samlas vi kl. 16 nere vid sjösättningsrampen. Ta med er marschaller och kanske varm eller kall dryck.

Varmt välkomna!

Info om avverkningsdagen lördag 14 oktober

Nu på lördag 14/10 blir det avverkning.

Start kl 10.00

Korvgrillning kl 13.00 nere vid Björkvik.

Det är 13 st som har anmält sig men förhoppningsvis blir vi flera.

Vi kommer att fälla träd på två ställen.

Huvudsakligen i Björkvik mot Älgöparkeringen.

Något mindre avverkning blir det vid Solsalavägen 2.

Vi hoppas på bra väder.

Mvh Peter Sandström Grönområdesansvarig

Information angående brevlådor

Brevlådestället i korsningen Björksalavägen / Dalsalavägen / Bergsalavägen  (Den så kallade Picadilly)

Brevlådestället på denna plats är fallfärdigt och måste ersättas snarast.

Föreningen kommer att bygga ett nytt brevlådeställ vid denna plats under slutet av oktober och endast återmontera de brevlådor som är uppmärkta.

Vi vill därför uppmana alla som har brevlåda vid denna plats att tydligt märka upp sin brevlåda med namn och gatuadress, alternativt ta bort den senast 22 oktober 2023. De brevlådor som inte är uppmärkta kommer inte att återmonteras och skrotas

Generellt för samtligabrevlådor inom området

Styrelsen har fått upprepade samtal om brevlådor som ser övergivna och bortglömda ut. På flera av brevlådeställen finns omärkta lådor och lådor som ingen tömmer. Reklamen svämmar över.

Om du vill ha din brevlåda kvar så märk snarast upp den med namn och gatuadress. Under en kommande städdag kommer omärkta brevlådor att monteras ned. Styrelsen återkommer om detta inför nästa årsstämma.

Har ni frågor på detta så kontakta styrelsen på info@bjorkvik.nu  eller Mats R på tel 070-219 94 11  eller Anders H på tel 070-9938248

Kör försiktigt på våra vägar

Här kommer en vänlig påminnelse och uppmaning till alla om att köra försiktigt på våra vägar i sommar och särskilt under midsommarhelgen. Det finns lekande barn och mycket folk i området så kör sakta. Det har även varit torrt väder under en lång tid vilket gör att vägarna dammar mycket om man inte iakttar hastighetsbegränsningen. Påminn gärna era gästande midsommarfirare om detta.

Hoppas vi ses vid majstången nere vid Björkviksbadet på midsommarafton!

« Äldre inlägg