Kategori: Event (Sida 1 av 7)

Lyslördag den 5 november

Varmt välkomna till lyslördag vid Björkviksbadet lördagen den 5 november. Från kl. 15 tänder vi marschaller runt stränder och bryggor i Björkvik och sen samlas vi kl. 16 nere vid sjösättningsrampen. Ta med er marschaller och kanske varm eller kall dryck.

VARMT VÄLKOMNA!

GRATTIS MARTIN!

Årets upplaga av Björkviksgolfen spelades som vanligt på Norråva golfklubb.

Vi hade i år rekordmånga anmälda men av olika anledningar så sjönk deltagarantalet till 12 tappra som hade en hård dust i det vackra sommarvädret.

När allt var klart så stod Martin Hambraeus som slutsegrare.   STORT GRATTIS!

Martin Hambraeus, Björkviksmästare 2022

Styrelsemedlemmar sökes till Bullandövägens samfällighetsförening

Bullandövägens samfällighetsförening har ett akut behov av att hitta kandidater till styrelsen innan den 31 augusti. Om inte en ny styrelse väljs i augusti får det till konsekvens att Länsstyrelsen tvingas tillsätta ledamöter, vilket innebär ökade kostnader och höjda medlemsavgifter.

Ni ombeds därför att läsa bifogad skrift från samfällighetsföreningen och kontakta Anita Yngve i valberedningen om ni har möjlighet att ställa upp.

http://media.bjorkvik.nu/2022/06/Till-medlemmarna-i-Bullandövägens-samfällighetsförening-2022.pdf

Info från kommunen om VA-arbeten i område B3

Detaljprojektering sker nu i hela område B3. VA-arbetena i södra delen kommer enligt uppgift från kommunen att påbörjas i höst med start med Krokusvägen och Muskotvägen. När dessa vägar är klara kommer arbetena fortsätta i Nya Älvsalas område på södra sidan av Bullandövägen. Först när detta är klart kommer arbete inledas på Ormbunksvägen och Björksalavägen fram till vårt område.  För att kunna starta med Krokusvägen så kommer en provisorisk väg anläggas över ängen vid Solsalavägens slut till Krokusvägen. I första etappen kommer mycket schaktmassor att tas ut via den provisoriska vägen över Solsalavägen och vidare på Björksalavägen.

Mer information från kommunen finns att läsa här:

https://www.varmdo.se/byggabomiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva/varmdolandet/vaprojektpfobullandodelaravb3b4b5alvsalanyatomtagareforening.4.3004c9b217f4470f9a87fca7.html.printable

Information om kommande händelser i delar av vårt område

Värmdö kommun kommer nu tillsammans med Tyrens och Frentab påbörja projektering PFO B3 Norra Älvsala 1 område. Med projektering menas att man går in på detaljnivå och placerar VA-ledningarna där de ska ligga samt att man även går in i detalj kring pumpstationernas utförande.

Tyrens kommer att vecka 13 gå ut och påbörja geotekniska undersökningar i området med en borrvagn för att se var berg finns samt vad det är för material i marken. Detta gör man ca var 10-20e meter där man är osäker om det kan finnas berg. Borrningen går fort och de kommer försöka flytta sig och hålla en så god framkomlighet som möjligt.

Vägarna inom området som berörs är, Solsalavägen, Bergsalavägen, Aspsalavägen, Högåsvägen och Björksalavägen från nummer 32 ut till korsningen Bullandövägen.

Information om kommande aktiviteter 2022

Fliken aktiviteter är nu uppdaterad med information om viktiga datum under 2022 att lägga på minnet.

Årsmötet kommer äga rum måndagen den 21 mars. Styrelsen hoppas kunna genomföra ett fysiskt möte det här året, men har beredskap för ett digitalt möte om så skulle krävas pga. restriktioner.

Vårens städdag är planerad till den 23 april och höstens avverkningsdag den 15 oktober.

Se mer information: http://bjorkvik.nu/kommande-aktiviteter/

Påminnelse extra sammanträde den 22 september

Vi vill härmed påminna om det extra sammanträdet onsdagen den 22 september kl. 18.30 (Konferenssalen på Nacka konferenscenter, Griffelvägen 11) där styrelsens förslag till bildande av samfällighetsförening kommer tas upp. Kallelse har skickats per mail den 30 augusti. Det vore önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar, dock endast en deltagare per fastighet. Observera även att föreningens stadgar dessvärre inte tillåter röstning genom ombud. 

Länk till kallelse: http://bjorkvik.nu/extra-sammantrade-angaende-forslag-for-ombildning-till-samfallighetsforening/ 

Väl mött den 22 september! 

Hälsningar

Styrelsen

« Äldre inlägg