Har du precis köpt en fastighet i Björkvik? Eller har du ändrat mobilnummer eller e-postadress, alternativ flyttat och bytt adress? Viktigt att vi har korrekt kontaktuppgifter till dig.

Ni med fastighet i Björkvik Tomtägareförening måste vara medlem i både Björkvik Tomtägareförening och Bullandövägens Samfällighetsförening. Därför är det viktigt att vi har korrekt kontaktuppgifter till dig. Både för att räkning för medlems- och vägavgifter ska kunna skickas ut till er, men även för att vi ska kunna kontakta er vid eventuell ärende.

För att ändra uppgifter måste ni:

  1. Fylla i formuläret nedan och skicka in
    (går till Björkvik Tomtägareförening).
  2. Ändra uppgifter för Bullandövägens samfällighetsförening
    https://www.bvsf.se/agarbyte-adressandring/

Formulär för ändring av medlemsuppgifter