En dag per år, varje höst, samlas medlemmar från Björkvik tomtägareförening för att ta ner träd på ett mindre område inom föreningens ägor. Detta är som ett komplement till städdagen.

De träd som tas på avverkningsdagen syftar att följa aktuell skogsvårdsplan. Ägorna är stora och det finns många träd att ta och därför är det en önskan att så många som möjligt ska delta. Som ”betalning” delar alla deltagare på ved och föreningen bjuder på någon form av mat/fika under själva avverkningsdagen. Önskan är dock att deltagandet sker för att göra en nyttig insats i det område man är medlem och känna gemenskap med andra deltagare.

Datum för avverkningsdagen

Lördag 12 oktober 2024
Mejla ditt deltagande till grönomradesansvarig.