Kategori: Övrigt (Sida 1 av 2)

Uppdatering om arbetet med bildande av gemensamhetsanläggning

På det extra sammanträdet den 22 september fick styrelsen i uppdrag att fortsätta med arbetet kring att bilda gemensamhetsanläggning som ska förvaltas av en samfällighetsförening och ta fram förslag på handlingar att ge in till Lantmäteriet. Medlemmarna fick även möjlighet att anmäla intresse att delta i arbetsgrupp för gemensamhetsanläggningen.
Arbetsgruppen har sedan dess arbetat med att ta fram förslag på vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen samt vilka fastigheter som bör delta.
Därutöver har styrelsen skissat på förslag till såväl stadgar och ansökan till Lantmäteriet.
Medlemmarna kommer få ta del av dessa handlingar inför årsmötet 2022.

Avtackning av klubbmästare Mia

I och med årsmötet 2021 avgår Klubbmästare Mia från styrelsen. Styrelsen vill därmed tacka för Mia engagemang i styrelsearbetet och fantastiska midsommararrangemang under alla år. Stort tack, som lämnades över i förhand då årsmötet skedde digitalt.

Frågor och svar gällande information om förslag till ändrad föreningsform

Här publicerar vi de frågeställningar som inkommit samt styrelsens svar angående Information om förslag till ändrad föreningsform – från ideell förening till Samfällighetsförening.

FRÅGA

Parallellt med att bilda en samfällighetsförening, bör vi behålla den nuvarande ideella föreningen? Detta för att hantera ordnings-/trivselfrågor, frågor kring våra gemensamma mindre ”anläggningar”, privata ”anläggningar” och övriga frågor som även fortsättningsvis berör fysiska personer? Tacksam att få veta hur styrelsen resonerar kring det här?

STYRELSENS SVAR

Styrelsens tanke och avsikt är att den ideella föreningen kommer att inledningsvis behöva finnas kvar ända till samfällighetsföreningen är bildad och har övertagit allt kapital och ansvar från den ideella föreningen. Samfällighetsföreningen kommer att få ett nytt organisationsnummer så det blir en helt ny förening.

Styrelsen har dock som avsikt att samtliga delar som idag existerar inom den ideella föreningen lyfts över/tas över av den nya föreningen och styrelsen. Med andra ord även hantering av ordnings-/trivselfrågor, frågor kring våra gemensamma mindre ”anläggningar”, privata ”anläggningar” och övriga frågor som även fortsättningsvis berör fysiska personer. Med andra ord så bör det i stadgarna för samfällighetsföreningen föras in att detta är en del av samfällighetsföreningen ”uppdrag” och syfte.

Att dock behålla den ideella föreningen längre än nödvändigt ställer till annan problematik, i och med att den ideella föreningens kapital är planerad att lyftas över till samfällighetsföreningen. Därav krävs att den ideella föreningen upplöses och samfällighetsförening övertar kapitalet, annars står ju samfällighetsföreningen helt och hållet utan kapital att sköta gemensamhetsanläggningen.
Dock så behövs det en viss period då föreningarna i praktiken samexisterar innan detta blir möjligt. I och med att den ideella föreningens stadgar angående upplösning av förening, så kan det komma att behövas både ett och två årsmöten för att hantera detta.

FRÅGA

Dessa frågeställningar måste ju tas upp vid ett fysiskt årsmöte. Om det av coronaskäl inte kan tas upp nu i vår, får det anstå till årsmötet 2022?

STYRELSENS SVAR

Om årsmötet överhuvudtaget inte kan genomföras i mars så blir det ju uppskjutet tills det är möjligt att göra. Om ett vanligt årsmöte inte kan genomföras i mars, så bordläggs denna fråga till ett extra möte går att genomföras säkert.

FRÅGA

Den totala kostnaden för ombildningen kan dra iväg en del och blir mer omfattande än beräknat. I ett fall skall det ha gått på ca 150.000 kronor mot 80.000 som man hoppats på. Jag berättade för en med en lantmätare som jag känner om den planerade ombildningen och antalet fastigheter och han trodde att det skulle kosta uppemot 200.000 kr?

STYRELSENS SVAR

Styrelsen har tagit tills sig av olika kostnadsbilder från föreningar som genomfört dessa typer av ändring tidigare. Styrelsen kan konstatera att vår ekonomi idag är solid och har beräknat att vi klarar av kostnader på minst 200 000 kr om så blir fallet. 
Styrelsens förberedelser av detta sker dock utifrån att försöka undvika att kostnaderna drar iväg. Det sker till stor del att vara väl förberedda med samtliga handlingar, dokumentation och att medlemmarna är väl informerade i frågeställningarna.

Information om förslag till ändrad föreningsform – från ideell förening till Samfällighetsförening

Styrelsen har utrett förutsättningarna att ändra vår nuvarande förvaltningsform som ideell tomtägareförening till att istället bilda en gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening och ser stora fördelar med detta.

Förändringen skulle bl.a. innebära en ökad tydlighet, att förvaltningen regleras enligt lag och att föreningen blir en juridisk person.

Ombildningen innebär ingen ökad kostnad för de enskilda fastighetsägarna.

Styrelsen föreslår därför att föreningen vid årsmötet i mars 2021 beslutar att ansöka om detta hos Lantmäteriet, detta dock förutsatt att ett fysiskt årsmöte kan/får hållas.

Detta dokument ger en inblick i vad förändringen innebär. Styrelsen önskar att samtliga fastighetsägare läser igenom denna information noggrant.

Läs/ladda ner dokumentet här

Vid eventuella frågor och synpunkter är ni välkomna att kontakta styrelsen på info@bjorkvik.nu, senast den 25 januari 2021. Förhoppningsvis kan vi reda ut alla frågor själva utan att personal från Lantmäteriet närvarar, och på så sätt minimera kostnaden för en eventuell förrättning.

Eventuellt lodjur i området

Styrelsen fick i veckan information att det eventuellt finns Lo i området. En medlem fann ett fällt rådjurskid med tydliga tecken på att det blivit rivet av ett lodjur.

Vi har ingen indikation på att lon fortfarande finns i området men vill göra våra medlemmar informerade om detta och då i synnerhet om det finns tamdjur som är ute på nätterna.

Årets avgifter har fakturerats ut

De senaste dagarna ska fakturor skickats ut för årets avgifter till föreningen. Så håll gärna ögonen öppna om det skickats till er permanenta bostadsadress eller delats ut i brevlådan här i Björkvik. Då vi har bytt ekonomisystem, vilket försenat utskicket, får ni nu en faktura istället för bara ett inbetalningskort som det varit tidigare.

Viktigt angående fakturorna

  • Om fakturan innehåller fel, vänligen hör av er till något av telefonnumrena på fakturan eller mejla kassor@bjorkvik.nu
  • Har ni inte fått er faktura. Vänta några dagar och hör sen av er till kassor@bjorkvik.nu så kan vi mejla den till er.
  • OCR-numret fungerar än så länge inte att använda på vårt bankgiro. Ange tomtbeteckning, faktura nr eller OCR-numret i meddelandefältet tillsvidare.

Årets inbetalningskort försenade

Vanligtvis så skickas inbetalningskorten för årets medlems-, väg-, städ- och båtavgifter ut i maj varje år, men eftersom vi i år byter ekonomisystem så är fakturorna försenade.

Om allt går enligt planerna kommer fakturorna att skickas ut i månadsskiftet juni/juli. Från och med i år får alla fastighetsägare en faktura och inte bara inbetalningskort. 

Till nästa år och framåt kommer vi försöka spara på miljö och porto och skicka ut majoriteten av fakturorna via e-post istället. Mer information om detta kommer senare i år.

Var sparsam med vattnet

Som ni alla är medvetna om har det regnat oerhört lite denna vår och början på sommaren. Även om vi har haft en snörik vinter så har detta påverkar tillgången på grundvattnet, även om inte nivån är kritiskt låg.

Vi vill därför be alla medlemmar att vara sparsamma med vattnet så länge inte återkommande regn kommer. Vänligen sprid detta till alla medlemmar i föreningen tack.

Brevlådor som inte töms

Reklam som tömts ut ur brevlådor som inte plockats ur på länge.

Vi har problem med brevlådor i området som svämmar över med reklam. Det är viktigt att brevlådorna i området töms och hålls efter.

Använder ni inte er brevlåda och vet med er att ni har liten möjlighet att tömma den så vänligen:
1. Skriv tydlig ”ej reklam tack” på brevlådan.
eller
2. Ta ner er brevlåda.

Brevlådor som inte töms kommer att monteras ner

Håller ni inte efter era brevlådor så blir vi tvungna att montera ner brevlådan. Vid Björkvik 1 har vi markerat flera brevlådor (med snöre) som inte töms.
Kontakta styrelsen om ni önskar att någon av följande brevlådor ska vara kvar, annars kommer styrelsen att montera ner dessa brevlådor inom några veckor.

SSF DNA-märkning + Björkvik Tomtägareförening

Styrelsen har arbetat fram ett rabatterat erbjudande tillsammans med SSF (Stöldskyddsföreningen) om DNA-märkning och skyltar om att värdesaker i området är DNA-märkta. Därför uppmanas alla medlemmar att införskaffa SSF DNA-märkning och märka upp allt från båt, båtmotor, gräsklippare, verktyg och apparater, med mera.

Erbjudandet är självklart valfritt, men ju fler som införskaffar DNA-märkningen desto säkrare blir vårt område. Så här ser erbjudandet ut:

SSF DNA-märkning

Kostnad 449 kr (inkl. rabatt) per paket
Rabattkod: bjorkvik2017
Du beställer på https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/

I paketet ingår

1 behållare med 3 ml märkningsvätska innehållande en unik DNA-kod och cirka 1000 mikropunkter med en unik sifferkod
20 varningsdekaler för mindre och 5 st stora dekaler för större föremål
4 varningsdekaler för fönster och dörr
I priset av märksatsen ingår också obegränsad registreringstid utan årsavgifter.

Genom att använda SSF DNA-märkning får du ett effektivt stöldskydd med både DNA-kod och mikropunkter. Märkningen är enkel och smidig att använda, och näst intill omöjlig att ta bort. Den är dessutom spårbar för polis världen över.

För att beställa

Du lägger till antalet MärkDNA du vill handla och klickar sedan på ”kassa”, väl därinne har du en ”kampanjkod”, där fyller man i bjorkvik2017 och klickar sedan på Uppdatera pris så får ni avdragen rabatt.

Om SSF märk-DNA

Märkta föremål är mindre åtråvärda att stjäla och betydligt svårare för tjuven att sälja vidare. Dessutom gör märkningen det möjligt för polisen att identifiera och återlämna stöldgods till ägaren.

SSF DNA-märkning innehåller både syntetisk DNA och mikropunkter som kan avläsas på plats. Varje märksats har en unik DNA-kod och ett Datadot-nummer som registreras på dig som ägare i sekretesskyddade databaser som är sökbara både i Sverige och internationellt.

Det gör att dina stulna värdesaker kan spåras tillbaka till dig även om de påträffas utomlands.

Båtstölder och stölder av båtdelar är ett ökande problem. Särskilt utombordare och drev är attraktivt stöldgods. DNA-märkning avskräcker tjuven och ökar dessutom chansen att få tillbaka stulna ägodelar.

Genom att märka båtar och värdefulla båttillbehör med SSF DNA-märkning och sätta upp varningsskyltar signalerar du för tjuven att attraktiva värdeföremål är stöldskyddsmärkta.

Under 2014 pågick ett liknande projekt i tre bostadsområden i Stockholm, där SSF DNA-märkning testades i Sticklinge på Lidingö. Projektet skedde i samarbete med polisen och en preliminära utredning visar på en kraftfull minskning av inbrott.

 

Gå in och beställ idag!

https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/

Mvh
Styrelsen

« Äldre inlägg