Vi fortsätter årets arbetsinsatser med frivilligt deltagande. Med andra ord kommer inga städavgifter debiteras för i år pga covid-19.

De som känner sig manade, är friska och inte tillhör någon riskgrupp är därför välkomna den 17 oktober kl. 10.00.

OMRÅDE 1-4 & 6-7

Samling sker vid respektive badplatser i Björkvik och Norrviken. Det kommer huvudsakligen vara slyröjning och rensning efter tidigare röjning som gjorts under hösten.

OMRÅDE 5

Till er som tillhör område 5 och bor på Ringsalavägen där Jan-Åke Engström är områdesansvarig. Det behövs en insats med att släpa bort nerkapad sly.
Samling vid bommen på Ringsalavägen lördag 17 oktober kl 10.00.

Hör gärna av er så vi kan få en uppfattning hur många vi kan bli.

Peter Sandström, Grönområdesansvarig
0709-943080
gronomrade@bjorkvik.nu