Samtliga handlingar och bilagor årsmötet 2022

Kallelse till årsmötet 2022

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 2 – Resultat- och balansräkning för 2021

Bilaga 2a – Revisionsberättelsen

Bilaga 3 – Budgetförslag för 2022

Bilaga 4 – Valberedningens förslag till ledamöter och revisorer

Bilaga 5 – Styrelsens förslag till beslut enligt p. 17 (inkl. förslag till ansökningshandlingar Lantmäteriet)

Bilaga 6 – Motion från Kerstin Egeland och styrelsens svar