Samtliga handlingar och bilagor årsmötet 2024

Kallelse till årsmötet 2024

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2023

Bilaga 2 – Resultat- och balansräkning för 2023

Bilaga 3 – Förslag till arvoden styrelse och revisorer

Bilaga 4 – Styrelsens förslag till ny medlemsavgift

Bilaga 5 – Styrelsens förslag till ny båtbomsavgift

Bilaga 6 – Styrelsens förslag nya båtstadgar

Bilaga 7 – Budget UPPDATERAD 2024-03-11

Bilaga 8 – Valberedningens förslag