Samtliga handlingar och bilagor årsmötet 2021

Information om att ansluta till årsmötet 2021

Kallelse till årsmötet 2021

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2020

Bilaga 2 – Resultat- och balansräkning för 2020

Bilaga – Revisionsberättelsen

Bilaga 3 – Budgetförslag för 2021

Bilaga 4 – Valberedningens förslag till ledamöter och revisorer

Bilaga 5 – Förslag ändring föreningsstadgar

Bilaga 6 – Motion från Kerstin Egeland och styrelsens svar