11 september – Frivillig städdag

Frivillig städdag den 11 september.
Samling kl 10.00 i respektive städlag.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för korvgrillning.
Mer och allmän information om städdagarna finns här.

22 september – Extra sammanträde

Extra sammanträde angående förslag till ändrad föreningsform.

Tid: Onsdagen den 22 september kl. 18.30. 
Plats: Konferenssalen på Nacka Konferenscenter, Griffelvägen 11, Nacka  

Konferenscentret ligger i anslutning till Nacka Simhall. När ni kommer in i entrén till Nacka Sportcenter, följ vägvisning eller fråga vaktmästaren efter Konferenssalen. 
Närmaste buss- och tågstation är Järla station. Gratis parkeringsplatser finns i närheten, utanför Sportcentrum. 

Mötet börjar kl. 18.30 och från 18.15 sker registrering. Ingen förtäring kommer att erbjudas vid detta tillfälle.  

Avverkningsdag

Avverkningsdagen utgår i år, pga frivillig städdag under våren och städdag i september. 

23 mars – Årsmöte – Sker digitalt via videolänk

Ett årsmöte med de fasta beslutspunkterna kommer att genomföras digitalt via videolänk där det går att följa, medverka och rösta.
Årsmötet kommer att genomföras 23 mars kl. 18.30. Styrelsen återkommer med mer info. Kallelse skickas ut stadgeenligt som vanligt per post.

Beslut gällande gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening skjuts upp till ett möte där möjlighet att samlas fysiskt finns. 

Årsmöteshandlingar finns här >>

24 april – Frivillig städdag

Vi kommer att genomföra en frivillig städdag 24 april. 

Pga av covid genomför vi en frivillig städdag 24 april, mellan kl. 10-12.  Då det är en kort städdag så erbjuds ingen förtäring. Samling vid Björkviksbadet  respektive Norrviksbadet.

Vi kommer att städa huvudsakligen på och runt våra badstränder. Slyröjning i diket borta vid bommen ner mot Norrviken för dom som bor närmast. Tag med lämpliga redskap för städning och slyröjning.

Fredag 25 juni – Midsommarfirande INSTÄLLT

Kl 10 samlas vi vid Björkviksbadet för att klä stången.
Kl 15 startas midsommarfirandet.