18 mars – Årsmöte

Ordinarie årsmöte

Tid: Måndagen den 18 mars kl. 18.30. 
Plats: Konferenssalen på Nacka Konferenscenter, Griffelvägen 11, Nacka  

Konferenscentret ligger i anslutning till Nacka Simhall. När ni kommer in i entrén till Nacka Sportcenter, följ vägvisning eller fråga vaktmästaren efter Konferenssalen. 
Närmaste buss- och tågstation är Järla station. Gratis parkeringsplatser finns i närheten, utanför Sportcentrum. 

Mötet börjar kl. 18.30 och från 18.15 sker registrering. Enklare förtäring (smörgås) kommer att erbjudas vid detta tillfälle.  

20 april – Ordinarie städdag

Ordinarie städdag lördagen den 20 april.
Samling kl. 10.00 i respektive städlag.
Avslutning kl. 13.00 vid respektive badplats för korvgrillning.
Mer och allmän information om städdagarna finns här.

21 juni – Midsommarfirande i Björkvik

Midsommarfirande fredagen den 21 juni. 
Samling kl. 10.00 för de som vill hjälpa till att klä och resa midsommarstången. 
Dans och aktiviteter från kl. 15.00. 

12 oktober – Avverkningsdag

Avverkningsdagen lördagen den 12 oktober. 

Samling kl. 10.00. Mer information kommer.