Följande avgifter gäller per fastighet

Medlemsavgift: 1100 kr
Vägavgift:         1500 kr
Medlemsavgift (2018-2027) för underhåll båtbryggor: 300 kr
Båtplatsavgift:   1500 kr
Städavgift:         500 kr
(vid utebliven närvaro)

Deposition för bom vid brygga:
6-8m bom:         5000 kr
10m bom:          8000 kr

Bankgiro: 5070-3750