Kategori: Grönområde (Sida 2 av 5)

Städdag 27 april

På lördag 27 april är det dags för gemensamma städdagen i Björkvik.

Samling kl 10.00 i respektive städlag.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för grillning.
Mer och allmän information om städdagarna finns här.

Ses på lördag!
Peter Sandström, grönområdesansvarig

Avverkningsdagen 20 oktober 2018

Lördagen 20 oktober är det dags för årliga avverkningsdagen. Vi hjälps gemensamt åt för att följa aktuella skogsvårdsplanen. Önskan att så många som möjligt ska delta.

Vi kommer att jobba med område nr 8-9, skogen ovanför ängen vid hästhagen mitt emot Dalsalavägen 8.
Samling kl 10.00 lördag 20 oktober.

Anmäl ditt deltagande till Peter Sandström, grönområdesansvarig, på gronomrade[a]bjorkvik.nu.

Välkomna!

Brevlådor som inte töms

Reklam som tömts ut ur brevlådor som inte plockats ur på länge.

Vi har problem med brevlådor i området som svämmar över med reklam. Det är viktigt att brevlådorna i området töms och hålls efter.

Använder ni inte er brevlåda och vet med er att ni har liten möjlighet att tömma den så vänligen:
1. Skriv tydlig ”ej reklam tack” på brevlådan.
eller
2. Ta ner er brevlåda.

Brevlådor som inte töms kommer att monteras ner

Håller ni inte efter era brevlådor så blir vi tvungna att montera ner brevlådan. Vid Björkvik 1 har vi markerat flera brevlådor (med snöre) som inte töms.
Kontakta styrelsen om ni önskar att någon av följande brevlådor ska vara kvar, annars kommer styrelsen att montera ner dessa brevlådor inom några veckor.

Avverkningsdag 21 oktober 2017

Lördagen 21 oktober samlas vi vid vändplan på Aspsalavägen för avverkning. De träd som tas ner under avverkningsdagen syftar att följa aktuell skogsvårdsplan.

Som ”betalning” delar alla deltagare på ved och föreningen bjuder på någon form av mat/fika under själva avverkningsdagen.
Mejla ditt deltagande till grönomradesansvarig.

Var? Aspsalavägen vid vändplan
När? Lördag 21 oktober
Tid? kl. 10-14

Läs mer om avverkningsdagen här…

Mvh
Peter Sandström, Grönområdesansvarig

Städdag lördag 22 april

Lördag 22 april är det dags för gemensamma städdagen.

Samling kl 10.00 i respektive städlag, se städlag och ansvariga personer.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för grillning.

Vi hoppas på att få se så många medlemmar som möjligt på städdagen. Glöm inte att ju fler vi är desto trevligare och finare blir vårt område att vistas i. Det finns uppgifter för alla åldrar och förutsättningar.

Välkomna önskar
Grönområdesansvarig Peter Sandström + Styrelsen

Se upp för aggressiv älgko

Vi har senaste månaden fått in ett flertal iakttagelser om en aggressiv älgko i området. Vi ber därför alla att vara uppmärksamma, särskilt om man är ute i skog och mark. Älgkon har även iakttagits inne på tomtområde. På uppmaning av ansvariga för jakten går vi därför ut med en uppmaning till alla er medlemmar.

Eventuella fortsatta iakttagelser med den aggressiva älgkon bör rapporteras in till styrelsen på info@bjorkvik.nu eller genom att posta ett inlägg i Facebook-gruppen.

Status för ombyggnaden av elnätet

Ombyggnaden av vårt elnät är nu inne i sitt slutskede. Det har av olika skäl varit stora förseningar under det omfattande arbetet som nu äntligen blir avslutat.

  • Det innebär att alla inkopplingar i det nya marknätet kommer att vara helt klart i vecka 48.
  • De gamla stolpar som inte har teleledningar kvar kommer också att tas bort.
  • De gropar som legat öppna kommer att fyllas igen och skyddsgrindarna fraktas bort.
  • Slutbesiktning av själva elarbetet kommer att genomföras i mitten av dec. 2016.
  • Fiber-dragningarna till de tomtägare som anmält intresse skall vara slutfört innan årets slut.

När det gäller de vägskador som blivit under elarbetet kommer att ”grundlagas” snarast. Slutgiltig asfaltering kommer dock inte att utföras förrän till våren.

/ Pelle Pahlén och Reidar Pettersson

Avverkningdag 22 oktober 2016 kl. 10-13

kartaVi kommer att hålla till vid parkeringen vid Norrviksbadet.
Glesa ur skogen längs med vägen och ta bort al vid sjön m.m.
Så det kommer att finnas gran, asp och lite björk för deltagarna.

Ju fler som kommer, desto mer kan vi få gjort.

Det blir förfriskningar och värmande Gulasch vid 13-tiden. Välkomna!

Föranmäl er till Robert Helin så att han kan anpassa arbetet och maten, så alla blir nöjda.

Robert Helin
070-66 33 99 1
robert.helin@itare.se

Ändrad tidplan för färdigställande från Vattenfall och deras underentreprenör

Styrelsen har haft möte med Vattenfall och deras underentreprenör och fått följande information. Tidplanen som först utlovade en färdigställandetid till vecka 22 är nu kraftigt förskjuten och är i dagsläget satt till V. 43 d.v.s. slutet av oktober. Det är dock Vattenfalls intention att kunna bli klara tidigare.  Den resterande schaktning på norra delen av området kommer inte att kunna påbörjas förrän V.31 och detta innebär att de avstängslade gropar som finns kommer att förbli så under sommaren.

Under sommarperioden kommer arbeten med att byta ut delar av befintliga trästolpar mot de grå ”plaststolparna” att ske. All gammal oisolerad blankledning inom området  kommer att bytas ut mot isolerade ledningar.  Där det finns teleledningar kvar i de gamla trästolparna kommer Vattenfall att överlåta dessa till Skanova, som hanterar telefoni, och stolparna kommer då att stå kvar.

Då standarden på våra grusvägar har försämrats av trafiken med Vattenfalls entreprenadmaskiner kommer vi att grusa på de avsnitt behövs. De avgrävda avsnitt där det ligger asfalt kommer att åtgärdas först under hösten med ny asfalt.

Bommen vid Norrviksbadet kommer att bytas ut mot en ny. Den nya bommen kommer att placeras något närmare badet.

Mvh
Styrelsen + Anders Hellman

« Äldre inlägg Nyare inlägg »