Schaktningsarbetet för nedläggning av elkabel och fiber fortsätter i vårt område.

Det arbete som nu pågår är nedläggning av lågspänningskabel. På de ställen där man måste komma över på andra sidan av vägen har entreprenören efter samråd med styrelsen (för att inte gräva i vägarna mer än absolut nödvändigt) istället borrat under vägen på några ställen och dragit rör för kabel. Fördelen med detta är att vägarna inte får sjunkande vägreparationer som måste underhållas under tid.

Borrningarna har gått bra förutom vid en fastighet där en elkabel skadades och en akut reparation fick utföras. Det planeras att borra på fler ställen där detta är lämpligt.

När det gäller nedläggning av högspänningskabel så kommer det att påbörjas inom kort om tjälen inte sätter stopp. Högspänningskabeln kommer att dras mellan transformatorstationen vid Dalsalavägen/Ljungsalavägv till en ny nätstation Bergsalavägen/Bergsalavägen (gomvägen).

Målsättningen är att mark och vägar som berörs av schaktningarna skall återställas i ursprungligt skick och att det ska vara helt klart vecka 22, 2016.