Nu är det varmt. Riktigt riktigt varmt. När det är varmt och dåligt med nederbörd ökas också påfrestningarna på grundvattnet. Var därför försiktig och sparsam med grundvattnet. Visst kan det vara som så att just du har egen brunn (eller att ni är få på samma brunn) men grundvattnet rinner genom bergssprickor mm under oss alla och ditt vattenuttag kan påverka en annan brunn och tvärtom. Vattna inte gräsmattor (de tar sig när regnet kommer) eller rabatter, tvätta inte bilen, osv. Vem har mest nytta av vattnet, du eller din gräsmatta?

Belastas brunnarna hårt ökar risken för saltvatteninträngning. Sker det blir den brunnen obrukbar.

Har du drabbats av torrlagd brunn finns det tappställe i Ålstäket.

Läs mer om enskilt vatten, saltvatteninträngning och grundvatten på Värmdö kommuns hemsida och Länsstyrelsens hemsida.

/Christer
(för styrelsen)