Just nu råder eldningsförbud inom Värmdö kommun. Grillning på säker grillplats (ej engångsgrill) är tillåten om det finns närhet till släckningsutrustning. Eldar man trots eldningsförbud kan det (utöver att elden riskerar sprida sig och hus brinner ner) bli brottet allmänfarlig vårdslöshet.

Att beakta är även att inom Värmdö kommun är det (pga miljöhälsoskäl) bara tillåtet att elda trädgårdsavfall under vissa tider på året.

Läs mer och håll dig uppdaterad på www.storstockholm.brand.se och www.varmdo.se.

/Christer
(för styrelsen)