En medlem har frågat hur, när och varför avverkningen gått till vägen ner mot Norrviken och vid bomen.

Styrelsen svarar:

2009 upprättades en skogsvårdsplan av Stefan Eklund från Skogsvårdsstyrelsen, efter en rundvandring i området tillsammans med representanter från styrelsen Reidar Pettersson (grönområdesansvarig) och Christer Svensson. I stora drag handlade det om att främja lövträd (i synnerhet ek och i soliga partier). Den skogsvårdsplanen har vi sedan dess gjort vårt bästa att följa genom avverkningar och städdagsröjningar. Tyvärr har vi inte haft tillräckligt med arbetsresurser inom föreningen för att hinna med allt som planeras och för att komma ikapp lite (samt hantera de svårare träden) anlitades en extern trädfällare (efter tagit offerter från flera) för för att fälla i korsningen Björksalavägen/Dalsalavägen samt längs vägen ner mot Norrviken mittemot Rastland.
Christer och Reidar har markerat upp vilka träd som bedömdes skulle fällas baserat på vad som stod i skogsvårdsplanen för de respektive områdena samt vad som övrigt framkommit under rundvandringen med Stefan Eklund. Vi tittade på vilka träd som konkurrerade med vilka samt vilka träd som skuggade andra. Vissa träd som kan se ut som ”lik” sparades pga insektsfloran som finns i dem medan andra, till synes välmående träd, togs ned för att lyfta fram andra träd.
Trädfällaren var ute två tillfällen i mitten på november och fällde det som var markerat och beställt av styrelsen.

För att vi ska kunna följa skogsvårdsplanen kan det ske andra avverkningar än de med föreningen egna deltagare (dvs med externa fällare). Det är extremfall när något planerat inte hinns med, och inte bedöms kunna vänta, eller om fällningen bedöms vara för svår eller riskfylld. I samband med egen organiserad avverkningsdag annonseras det på hemsidan och deltagare, som är med aktuell dag, ser ju då vad som fälls. Så blir ju inte fallet när extern fällare anlitas. Styrelsen tar till sig kritiken och kommer sträva efter att informera på hemsidan/bloggen (och eventuellt med nyhetsbrev) innan avverkning sker och i vilket område.

/Christer