Då hade det varit årsmöte för 2012. Mycket diskussion kring bastuflottar, färskvattenledning till Björkviksbryggorna, inköp av rutschkanor mm. Så pass med diskussioner att undertecknad inte hann stanna till slutet. Diskussionen resulterade i att det förslag styrelsen lagt på nya båtstadgar avslogs och återremitterades till styrelsen.

En kritik som styrelsen fick var att de nya båtstadgarna redan låg ute på hemsidan. Den kritiken måste jag möta. På hemsidan under vänstermenyn ”Verksamhetsberättelse och årsmöteshandlingar” finns det nya förslaget på båtstadgar. Under vänstermenyn ”Allmän information” och övermenyn ”Båtsektionen” finns de gamla, och gällande, stadgarna fortfarande kvar. För att förtydliga har inte, och kommer inte, hemsidan uppdateras med stadgar och information som ännu inte gäller. Det som står på hemsidan ska vara gällande (om ändock ibland lite gammalt). (Uppdatering 120403: Fann att efter jag uppdaterade och rensade bland hemsidans filer i våras har jag lyckats ersätta de senaste stadgarna från 2010 med de gamla stadgarna från 2009. De senaste stadgarna togs på årsmötet 2010. Nu åtgärdat.)

Vissa medlemmar hade också frågor och tankar kring hemsidan och att vissa haft problem att kunna ladda ned årsmöteshandlingarna. Under vänstermenyn ”Verksamhetsberättelse och årsmöteshandlingar” finns alla handlingar för årsmötet som pdf-filer (utom revisorernas berättelse som inte inkommit). Efter testat alla filer från annan dator än min dator vidhåller jag att de funkar som de ska. Dock upptäckte jag att årsmötesprotokollen för 2006, 2007 och 2008 inte funkar. Vet inte vad som hänt där men ska undersöka det. (Uppdatering 120328:  Fann att efter jag uppdaterade och rensade bland hemsidans filer i våras hade jag lyckats ersätta de filerna med gamla filer med annat filnamn vilket gav att de inte gick att finna via länken. Nu åtgärdat)

Vissa medlemmar har inte fått nyhetsmail och grannsamverkansmail trots att de har anmält det. Varje gång jag skickar nyhetsmail får jag ett visst antal autosvar om att mailet inte gått fram. Det kan handla om full mailbox, ej existerande mailadress eller liknande hos mottagaren. Om man vet om sig att man anmält sig för mail men ändå inte fått något på ett tag kan man maila igen och kolla om något blivit fel eller vad som hänt. Jag uppmanar alla medlemmar att maila på info@bjorkvik.nu om man vill ha nyhetsmail eller grannsamverkan@bjorkvik.nu för grannsamverkansmail om man vill ha grannsamverkansmail.

/Christer (styrelsen)