Kategori: Vägar (sida 2 av 2)

Vinterförberedelse

Kylan börjar närma sig och det är dags att vinterförbereda oss. På våra badplatser monteras rutschkanorna bort för att isen inte ska sönder dem. Samma sak med fasta badsteger. Båda flottorna får ligga kvar eftersom de rör sig med isen och inte riskerar att gå sönder på samma sätt. I år är också trampolinen bortmonterad för vintern och kommer monteras med nya ordentliga bultar till nästa sommar.

Hur förbereder du dig för vintern? Tänk på att när vatten fryser till is expanderar det. Kan vara idé att tömma rör och annat som innehåller vatten och kan exponeras för kyla.

Bommen ner till Björkviksbadet har blivit påkörd flera gånger genom åren och både bom och fästena har bara blivit sämre och sämre vilket tvingat oss till att byta bom. En ny bom är monterad (samma lås).

Träd och buskar längs vägarna

Under längre tid har Styrelsen påtalat att vi har flera träd och buskar som växer för nära vägarna och kommer gallras. Nu måste något ske. Läs detta dokument från Grönområdesansvarig.

Trädfällning med vattenfall

Fredagen 12/11 var Vattenfalls entreprenör ute hos oss i Björkvik och plockade ner ett antal träd. Detta eftersom fler träd på området var i riskzonen för elledningarna. Flera av träden var även träd som var markerade att fällas för de stod för nära vägen. Det finns fler träd att ta längs vägarna men eftersom de inte stör några ledningar så får föreningen själva se till att de tas ner. Hanteringen kring dessa träd sköts av grönområdesansvarig Reidar.

Gallring av träd på vägarna

Med anledning av träd och buskar som växer för nära vägarna kommer gallring att ske. Läs detta dokument från Grönområdesansvarig.

Nyare inlägg