Vattenfall planerar lägga ner jordkabel på del av området att delvis ersätta där det idag går luftkabel. Detta bla för att få driftsäkrare nät. De planerar även byta ut den elstation som står på Dalasalavägen. När så sker kommer de behöva genomföra vissa grävarbeten, som kan tillfälligt påverka vår framkomlighet, i området.

Styrelsen kommer, under kommande vecka, ha ett möte med Vattenfall kring formerna på grävarbetena, påverkan för oss medlemmar, osv. Styrelsen kommer informera allteftersom.
Om du har frågor till Styrelsen så skicka ett mail till Styrelsen.

Mvh Christer
(för styrelsen)