Under längre tid har Styrelsen påtalat att vi har flera träd och buskar som växer för nära vägarna och kommer gallras. Nu måste något ske. Läs detta dokument från Grönområdesansvarig.