På årsmötet var representanter från Värmdö kommun och informerade om utbyggnad av vatten och avlopp på Värmdö och i vårt område. Jag ska försöka sammanfatta lite vad jag uppfattade och hur jag tolkade det.

Utbyggnaden av vatten och avlopp i Värmdö kommun kommer att ske vare sig vissa invånare vill det eller inte. Detta för att kommunen har ansvar för miljön, infrastrukturen och invånarna inom kommunens gränser och den ökade befolkningsökningen i kommunen skapar ökade risker för saltvatteninträngning i brunnar, vattenbrist, brist på säkert avlopp mm.
Kommunen tittar på de olika områdena som idag har enskilda VA-lösningar och bedömer utbyggnaden baserat på behov. Varje område ska sedan gå igenom en process på ca 6-18mån beroende på förfarande och överklaganden. Osäkerheten i vägt behov och process ger ett tidsspann för att vi ska få kommunalt VA i vårt område på ca 2016-2025.

Kommunen drar inte in detta gratis på vårt område utan varje tomtägare får betala en obligatorisk engångsavgift för att få VA framdraget till tomtgränsen. Denna avgift är för tillfället ca 250.000kr. Till detta tillkommer varje fastighetsägares kostnad för att dra fram en godkänd tillkoppling från sina egna hus till tomtgränsen.

När kommunen drar in VA i ett område lägger de ledningen mitt i vägen med anslutningar på vardera sida för fastighetsägarna att ansluta sig till. Fastighetsägaren kan själv påverka var anslutningen kommer att hamna. Kommunen ansvarar för att återställa vägen till dess tidigare skick.

Under 2013 kommer kommunen dra en vattenledning från Strömma till Stavsnäs (Stavsnäs har stort behov just nu) och den vattenledningen kommer lägga ett strandhugg i Östra Älvsala. Det är den vattenledningen vi sedan kommer kopplas in på.

Den powerpoint vi fick se på årsmötet finns här.

Mer information finns på kommunens hemsida www.varmdo.se.
Direktlänk till ”Vatten, avlopp och slam” på kommunens hemsida.

/Christer
(för styrelsen)