Lördag 22 april är det dags för gemensamma städdagen.

Samling kl 10.00 i respektive städlag, se städlag och ansvariga personer.
Avslutning kl 13.00 vid respektive badplats för grillning.

Vi hoppas på att få se så många medlemmar som möjligt på städdagen. Glöm inte att ju fler vi är desto trevligare och finare blir vårt område att vistas i. Det finns uppgifter för alla åldrar och förutsättningar.

Välkomna önskar
Grönområdesansvarig Peter Sandström + Styrelsen