På förekommen tråkig anledning vill styrelsen påpeka det som borde vara självklart för alla medlemmar- att det givetvis inte är tillåtet att fälla träd på föreningens mark utan lov. Detta agerande kommer framgent att polisanmälas utan undantag.

Det brukar finnas möjlighet att få ved i utbyte mot deltagande vid exempelvis avverkningsdag, i dessa fall kommuniceras detta av styrelsen.