Värmdö kommun kommer nu tillsammans med Tyrens och Frentab påbörja projektering PFO B3 Norra Älvsala 1 område. Med projektering menas att man går in på detaljnivå och placerar VA-ledningarna där de ska ligga samt att man även går in i detalj kring pumpstationernas utförande.

Tyrens kommer att vecka 13 gå ut och påbörja geotekniska undersökningar i området med en borrvagn för att se var berg finns samt vad det är för material i marken. Detta gör man ca var 10-20e meter där man är osäker om det kan finnas berg. Borrningen går fort och de kommer försöka flytta sig och hålla en så god framkomlighet som möjligt.

Vägarna inom området som berörs är, Solsalavägen, Bergsalavägen, Aspsalavägen, Högåsvägen och Björksalavägen från nummer 32 ut till korsningen Bullandövägen.