Vår hastighetsmätare på Björksalavägen samlar in alla hastigheter då vi kör in och ut ur området. Vi har sammanställt data från en period på 12-25 mars samt 18 maj – 12 juni. Här kommer några slutsatser.

Den uppmätta perioden i maj-juni är avsevärt längre än perioden i mars, men vi ser också att det självklart är mycket mer trafik in och ut ur området maj-juni än i mars.

Hastigheter mars

Majoriteten håller en medelhastighet när de kör in i området på 25-33 km/h, men när det kör ut ur området håller majoriteten en medelhastigheten mellan 28-38 km/h. Med andra ord håller man i snitt mellan 5-10 km/h högre hastighet när inte tavlan påminner en. Bra för oss alla medlemmar att tänka på vilken hastighet vi kör även ut ur området.

Diagrammet ovan visar hastigheter mellan 25-50 km/h. Vi har några få personer som även håller under 25 km/h, men vi har tyvärr en minoritet som håller mellan 51-67 km/h.

Hastigheter maj-juni

Majoriteten håller en medelhastighet när de kör in i området på 25-31 km/h, men när det kör ut ur området håller majoriteten en medelhastigheten mellan 25-38 km/h. Vi ser alltså att majoriteten håller något lägre hastigheter ju längre mot sommaren man kommer, men det är ju också som ovan nämnt mycket mer trafik. Vi håller dock fortfarande högre hastighet när inte tavlan påminner oss. Så tänk på vilken hastighet vi kör även ut ur området.

Diagrammet ovan visar hastigheter mellan 25-50 km/h. Vi har några få personer som även håller under 25 km/h, men vi har tyvärr en minoritet som håller mellan 51-93 km/h. Det är tyvärr tråkigt, men även oacceptabelt att vi tyvärr ser registreringar mellan 80-93 km/h även om det är enstaka gånger.

Jämförelser

Så här ser graferna ut om vi jämför hastigheterna in i området de två perioderna i mars respektive maj-juni.

Så här ser graferna ut om vi jämför hastigheterna ut ur området de två perioderna i mars respektive maj-juni.