Välkommen till Björkvik tomtägareförenings årsmöte 27 mars. I år sker årsmötet i Skolrestauranten Vik/Grantomta, Viks Skola. Tiden är som vanligt kl. 18.30.

Dokument till årsmötet

Kallelse och dagordning samt verksamhetsberättelse och övriga handlingar finns att läsa och ladda ner här på föreningens webbplats, bjorkvik.nu/arsmote
Kallelse och dagordning skickas självklart ut per post också nu i månadsskiftet februari/mars.

Tid: Onsdag den 27 mars kl. 18.30

OBSERVERA NY LOKAL OCH PLATS

Viks Skola – Skolrestaurant Vik/Grantomta
Skolrestauranten ligger mittemot Grantomtahallen respektive snett mittemot Viks Skola.
Se karta >>

Närmaste busstation är Grantomta. Skolrestaurangen ligger bakom busshållplatsen (busstationen mot Björkvik) eller genom gång under Skärgårdsvägen (busstationen mot stan).

Parkeringsplatser finns i anslutningen till skolrestauranten (bussinfarten i rondellen från Skärgårdsvägen) alternativt längs Viks skolväg.

Mötet börjar kl. 18.30 och från 18.00 finns dryck + mackor.

Orsaken till lokalbytet är att lokalen i Nacka ska renoveras och är inte tillgänglig. Detta har meddelats styrelsen med kort varsel.