Som styrelsen informerat om tidigare och som tidigare kommunicerat från Värmdö kommun ligger Björkvik inom Värmdö kommuns så kallat Prioriterad Förändringsområde (PFO19), vilket innebär att kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i vårt område inom de närmaste åren.

Styrelsen och kommunen har tidigare informerat om detta under många år. Nu har Värmdö kommun påbörjat startskottet för VA-utbyggnaden i vårt område. Det område som innefattar Björkvik tomtägareförening ingår i två områden/etapper i kommunens plan – Norra Älvsala 1 respektive Björkvik.

Detaljplan påbörjad

Start-PM för detaljplan för Norra Älvsala godkändes i kommunstyrelsens planutskott 2018-01-25. Start av detaljplan för Björkvik har inte påbörjats ännu men är planerat att starta Q2 2018. 
Information om pågående detaljplanering inom Värmdö kommun hittar du här >>

Plan över VA-installation i området

Här nedan redovisas kommunens plan över installation av kommunalt VA i området. De etapper som omfattar Björkvik tomtägareförening är alltså Norra Älvsala 1 respektive Björkvik.

Värmdö kommun informerar

Värmdö kommun kommer att informera om planering och installation på Björkviks årsmöte 22 mars kl. 18.30 i Nacka konferenscenter. Läs mer om detta här >>

Mer information

Följ utvecklingen och läs mer information på www.varmdo.se/bullando