Björkvik tomtägareförening har deltagit i ett samarbete med de andra tomtägareföreningarna längs Bullandövägen i ett brev/skrivelse till Värmdö kommun. Brevet/skrivelsen syfte var att få ett förtydligande angående planen om VA-utbyggnaden i vårt område och varför planen blivit så grovt försenad gång på gång. Brevet skickades till kommun i slutet av maj.

Här kan du läsa brevet/skrivelsen till Värmdö kommun >> 

Anledningen till skrivelsen var ett samlat möte med Värmdö kommun som ägde rum 10 maj 2017 då ytterligare förseningar presenterades.  I denna tidplan skulle arbetet gällande Björkvik-området starta Q2 2018 och färdigställas Q1 2024.

Här kan du se preliminära tidplanen för PFO19 som presenterades 10 maj 2017 >>

Svar på skrivelsen har dröjt, men häromveckan så kom äntligen respons. Även om svaret i sig inte ger några exakta detaljer kan man notera ett nytt slutdatum som inte nämnts tidigare. Förut har kommun hela tiden haft slutdatum 2025, men nu nämns datumet 2030 istället. Vad det innebär är för tidigt att säga, men att VA-utbyggnaden kommer att dröja är väl ett faktum.

Här kan du läsa kommunens svar på brevet >>

/ Styrelsen