Björkvik, Älvsala, Fagerdala och BullandöDelar av styrelsen har under 2016 medverkat i flera möten med Värmdö kommun gällande kommunalt vatten och avlopp, PFO19 (Prioriterade förändringsområden 19), tillsammans med alla de andra tomtägarföreningar längs Bullandövägen, som ingår i kommunens plan PFO19 (Björkvik, Älvsala, Fagerdala och Bullandö).

Precis som tidigare utlovade tidplaner Värmdö kommun delgett Björkvik tomtägareförening de senaste åren är den aktuella tidplanen preliminär och relativt osäker. Detta har skett och ligger i planeringen:

  • Värmdö kommun har i somras 2016 tillsatt ansvarig/planarkitekt för PFO 19 – Helena Gåije.
  • Värmdö kommun har tidigare under 2016 beslutat att upphandla en konsult för arbetet med detaljplanerna. Upphandling ska påbörjas i slutet av 2016.
  • När upphandlingen av konsult för arbete med detaljplanerna är klar, kommer kommunen påbörja arbetet med att utarbeta och senare fastställa alla detaljplaner för området.
  • Etappindelning PFO19I dagsläget (senast uppdaterat oktober 2016) har följande preliminära starter för arbetet med detaljplanerna, gällande Björkviks områden, planerats:
    – 1c Älvsala 6:1, 3e kvartalet 2017
    – 2b Björkvik, 4e kvartalet 2017
    – 4c Björkvik gård och varv, 1a kvartalet 2019

Estimering av tid för detaljplan och VA-dragning

Att detaljplanen tar ca 2-2,5 år från start till att ha vunnit laga kraft är inte orimligt och räknar kommunen med. Eventuella klagomål och överklagningar kan göra att det drar ännu mer ut på tiden beroende på situation, även om klagomål är medräknat i estimatet ovan.

När detaljplanen vunnit laga kraft får man räkna med att det tar ca 2 år innan VA är framdraget i området.

Detta skulle innebära att om kommunens tidplan håller så skulle VA kunna vara framdraget i området ca år 2022 tidigast.

Faktum är alltså att utbyggnad av VA i området kommer att dröja in på 2020-talet. Mer specifika starter och färdigställanden är omöjliga att säga då förändringar i tidplanen kan vara att vänta.

Byggrätter och styckning

I om med att kommunen påbörjas arbetet med detaljplanen fryses alla byggrätter i området fram till att framdragningen av VA är klart i området. Detta är för att inget ska störa kommunen arbete både på planerings- och framdragningsstadiet.

Styckning av eventuella tomter görs först när detaljplan och framdragning är klar (inte inkoppling till fastighet). Väljer man att stycka sin tomt i två eller flera delar så betalas anslutningsavgift för respektive styckning.

Anslutningsavgift och betalning

Anslutningsavgiften för VA till fastigheten har under 2016 (för de områden som fått framdragning) legat på ca 246 000 kr och legat still de senaste två åren. Det är dock nog att räkna med att då bl.a. ränteläget är annorlunda idag 2016 än framåt 2020-talet så kommer avgifterna att påverkas av flera skäl.

Att ansluta sig till kommunens VA är obligatoriskt för alla fastigheter i området och inget fritt val. Det innebär också att flera olika betalningsmöjligheter kan komma att erbjudas för anslutningsavgiften.

Mer information

Mer information rapporterar styrelsen löpande då vi får ta del av kommunens planer och tidplaner. För kommunens webbplats gällande PFO19, läs mer här >> 

 

/ David Nachmann, Reidar Pettersson och Pelle Pahlén