Styrelsen har under hösten utrett möjligheterna att förhandla fram ett gruppavtal, gällande abonnemang på de tjänster olika aktörer erbjuder, i Öppen Fiber-nätet. Då många tomtägare har tecknat Öppen Fiber har de under året inkommit fler önskemål på eventuellt gruppavtal.

David Nachmann (sekreterare) har på styrelsens uppdrag utrett eventuella möjligheter på gruppavtal. Styrelsen kan konstatera att intresset varit lågt från de olika tjänsteleverantörerna. Endast två aktörer valde att lämna en offert, varav en ansågs som ett möjligt alternativ.

Detta möjliga alternativ erbjöd ca 50-70 kr rabatt/månad för tjänsterna bredband +TV tillsammans och krävde
– minst 10 eller minst 50 uppknutna abonnenter
– avtal bindande för 36 månader
– samlad fakturering till styrelsen, varav styrelsen fakturerar enskilda nätägare

Den sammanlagda bedömningen styrelsen gör ger ingen möjlighet att kunna teckna ett gruppavtal på grund av
– tjänsteleverantörernas låga intresse
– den marginella rabatt erbjudandet ger
– den långa bindningstiden
– den administrativa omöjlighet som samlad fakturering kräver

Styrelsen rekommenderar därför de som tecknat Öppen Fiber att själva teckna abonnemang efter önskemål och utbud. Ges det bättre möjligheter, utbud och förhandling i framtiden kan denna fråga i så fall lyftas igen.

/ David Nachmann och Styrelsen