Det lönar sig att skriva och informera via hemsidan och grannsamverkansmail. Flera har hört av sig och anmält sig till att få grannsamverkansmail. Gör det du också. Maila grannsamverkan@bjorkvik.nu och skriv vem du är, var du har stuga och att du vill få mail så läggs du till i maillistan.

Jag har fått följande information från en medlem på Björksalavägen. Han drabbades av stöld av båtmotor i slutet på november. Polisen stoppade gärningsmännen i Hemmesta och i deras bil fann polisen den stulna båtmotorn. Gärningsmännen sade sig inte ha en aning om hur båtmotorn hamnat i deras bil. De hade bilder med sig som visade på att de kartlagt vårt område och polisen fan deras fingeravtryck på båt och båtmotor. De greps, anhölls och häktades och rättegången hölls i slutet av december. En av gärningsmännen fick 2 månader i fängelse och alla var fria i mitten på januari. Gärningsmännen kom från ett närliggande land österut och hade ett utvisningsbeslut som inte hade verkställts.

För ca 10-12 år sedan var det en liten inbrottsvåg och Björkvik började då med grannsamverkan. Området delades in i mindre delar liknande städområdena där varje område hade en kontaktperson. Vi hade möten mellan kontaktpersonerna, kontaktlistor om något skulle hända, informationsflöde, mm. Efter några år av lugn övergick grannsamverkan till att handla om ren information via mail (och på senare hemsidan), uppsättande av skyltar samt uppmaningar att hålla koll. Den formen av grannsamverkan kan mycket väl vara duglig om vi verkligen håller koll.
Prata med dina grannar (inte bara dina närmaste utan de i närområdet, förslagsvis de som delar samma vattenpump och/eller städområde), ta deras telefonnummer så du kan nå dem om det är något, informera dem om du ska ha byggjobbare eller liknande så grannarna vet vad som kan komma att röra sig på din tomt, ta registreringsnummer på okända bilar du ser (även märke, modell och färg), notera signalement på personer du tycker beter sig underligt, säg hej till folk du inte känner igen och fråga vem de är (om situationen medger det), osv. Bara fantasin sätter gränser och man kommer långt på rent sunt förnuft.

Ser du ett pågående brott ring polisen på 112.
Ska du göra en anmälan eller lämna tips ring polisen på 11414.

Mvh Christer
(för styrelsen)