Nu inför jul har styrelsen skickat ut ett julbrev till samtliga medlemmar. Har du som medlem inte fått brevet maila eller på annat sätt kontakta styrelsen. Kan det vara så att du flyttat eller att styrelsen har fel adress till dig av andra skäl?

Styrelsen önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt år.
Väl mött ute på Björkvik.