Lite info sent om sider om avverkningsdagen.

Drygt ett tiotal glada medlemmar dök upp. Bjarne Egeland ledde och fördelade arbetet och underlättade arbetet med sin grävare genom att dra upp de fällda träden till Ringsalavägen för kvistning och kapning. Ett tjugotal träd fälldes och riset brändes.
Heder åt alla som deltog.

Kvar finns ca 5-10 st granar och på lång sikt ska även flera aspar tas ned (asparna måste ”dödas” först så det inte blir så mycket sly). Vid genomgång, av representanter från styrelsen, av våra marker finner vi flera områden som behövs åtgärdas för att följa vår skogsvårdsplan. De medlemmar som vill göra en insats och ta ner träd och röja upp är välkomna att ta kontakt med grönområdesansvarig. Inga andra träd än de, av styrelsen, markerade träd får tas ned och självklart får man veden som blir.

Det ska också sägas att ungdomarna från Nacka gymnasium varit ute på området vid två tillfällen igen för att röja sly mm i skogen längs vägen från bommen ner mot Norrviksbadet. De gör ett bra jobb. De är nöjda och vi är nöjda.