Kategori: Bad (sida 4 av 4)

Bilder från städdag 7 maj

Nedan bilder är från städdagen 7 maj i Norrviken


Avverkningsdagen våren 2011

Hej
Avverkningsdagen var ganska välbesökt, med mellan 7-9 aktiva medlemmar på resp. område, och träden föll som mogen säd faller för lien.
En vacker vårdag med pigga fällare och risdragare. På Norrvikssidan blev mer än hälften av de utmärkta träden fällda och uppkapade. Grenar och ris blev uppeldat. Grillade hamburgare, korv och öl/läsk avslutade skogsinsatsen. Det fina resultatet ger mersmak.
Om man ser till hur många hushåll vi är så blir det ca. 11-12% som är aktiva på avverkningsdagen, vilket får mej att göra en lätt travestering på Churchills berömda ord om piloterna som kämpade i slaget om Storbrittainen:
”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket”
Glad Påsk!!
Önskar Reidar

Avverkningsdagen 2011

Den 16 april 2011 har vi återigen en avverkningsdag inom Björkviks tomtägareförening. Detta för att vårda våra grönområden enligt vår skogsvårdsplan. Mer info inför avverkningsdagen finns i detta dokument.

Björkviksnappet 19 mars

Den 19 mars anordnas en tävling i pimpelfiske i Björkvik. Tävlingen kallas Björkviksnappet. Alla är välkomna och de enda kraven är egna redskap samt glatt humör. Alla deltagare samt publik träffas kl 14 på isen vid T-bryggan. För mer info se detta PDF-dokument.

Lyslördag 6/11

Lyslördagen blev lyckad. Se nedan bilder från Bjarne Egeland. Mer info kommer.

Gröna Ungdomar

På initiativ från lärare och elever vid Nacka gymnasium har styrelsen fått frågan om eleverna i studiesyfte kan få praktisera skogsvård i Björkvik. Styrelsen sa ja och nu har eleverna städat och röjt nere vid Norrviksbadet. Grönområdesansvarig Reidar Pettersson har varit med vid tre av de fyra dagar de varit igång. Det har gjorts en ansenlig uppfräschning av området från bommen och ner. Det återstår en del slyklippning i området runt bommen. Deras lärare Jörgen och hans kollega har själva medverkat i hög grad till det fina resultatet. De återkommer gärna nästa år om det ges tillfälle. De har varit från 6 till 9 elever på de 4 dagarna.

Lyslördag 6 november

Lördagen den 6 november kl 16.00 tänder vi marschaller längs kusten. Förra året var det ca 400 marschaller tända runt Älgöfjärden. En magiskt kväll. Har du inte varit med tidigare har du missat något och har du varit med vet du vad vi pratar om. Välkomna ner till vår kustremsa.

Nyare inlägg