På initiativ från lärare och elever vid Nacka gymnasium har styrelsen fått frågan om eleverna i studiesyfte kan få praktisera skogsvård i Björkvik. Styrelsen sa ja och nu har eleverna städat och röjt nere vid Norrviksbadet. Grönområdesansvarig Reidar Pettersson har varit med vid tre av de fyra dagar de varit igång. Det har gjorts en ansenlig uppfräschning av området från bommen och ner. Det återstår en del slyklippning i området runt bommen. Deras lärare Jörgen och hans kollega har själva medverkat i hög grad till det fina resultatet. De återkommer gärna nästa år om det ges tillfälle. De har varit från 6 till 9 elever på de 4 dagarna.