Den 16 april 2011 har vi återigen en avverkningsdag inom Björkviks tomtägareförening. Detta för att vårda våra grönområden enligt vår skogsvårdsplan. Mer info inför avverkningsdagen finns i detta dokument.