Författare: Björkvik Tomtägareförening (Sida 2 av 2)

Information om döda granar pga. angrepp av granbarkborre

För er som undrar över de döda granarna i vårt område och vill läsa lite om granbarkborren så kommer här lite information.

Angreppen finns i stort sett över hela Värmdö och så även i vårt område, men med koncentration vid Ringsalavägen, Björksalavägen och Aspsalavägen.

Värmdö nämns som speciellt utsatt av Skogsstyrelsen redan år 2020.

https://skogsstyrelsen.se/pressmeddelanden/ReadArticle?id=3276547

Hur det upptäcks :

Färska skador och pågående angrepp kan vara svåra att identifiera annat än på nära håll. Håll utkik efter borrmjöl, borrhål, avfläkt bark och vit kåda som gråtits ut genom barken. Se mer information under länken nedan:

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/tecken-pa-angrepp-av-granbarkborre/

Vad ska du göra vid ett angrepp:

Döda granar som är helt bruna och tappat barren kan man lämna kvar som de är. Barkborren svärmar på våren och har lämnat dessa träd för att hitta nya träd att angripa.

Träd med pågående angrepp bör tas ner och destrueras.

https://www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre

Kontrollera dina granar och när du går i skogen, rapportera gärna till styrelsen när det gäller föreningens mark. Se till att hantera dina egna ev. angripna träd. Behöver du råd och hjälp kan du kontakta oss.

Hur kan granbarkborren stoppas:

Tyvärr är detta nästan omöjligt. Bästa hjälpen vore en iskall majmånad så granbarkborren hindras att svärma. Vi kan hålla efter utbrottet och hoppas att det dör ut på hela Värmdö.
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/granbarkborre/granskogsanalys-med-zoneringar-av-riskskogar/

Uppdatering om arbetet med bildande av gemensamhetsanläggning

På det extra sammanträdet den 22 september fick styrelsen i uppdrag att fortsätta med arbetet kring att bilda gemensamhetsanläggning som ska förvaltas av en samfällighetsförening och ta fram förslag på handlingar att ge in till Lantmäteriet. Medlemmarna fick även möjlighet att anmäla intresse att delta i arbetsgrupp för gemensamhetsanläggningen.
Arbetsgruppen har sedan dess arbetat med att ta fram förslag på vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen samt vilka fastigheter som bör delta.
Därutöver har styrelsen skissat på förslag till såväl stadgar och ansökan till Lantmäteriet.
Medlemmarna kommer få ta del av dessa handlingar inför årsmötet 2022.

Påminnelse extra sammanträde den 22 september

Vi vill härmed påminna om det extra sammanträdet onsdagen den 22 september kl. 18.30 (Konferenssalen på Nacka konferenscenter, Griffelvägen 11) där styrelsens förslag till bildande av samfällighetsförening kommer tas upp. Kallelse har skickats per mail den 30 augusti. Det vore önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar, dock endast en deltagare per fastighet. Observera även att föreningens stadgar dessvärre inte tillåter röstning genom ombud. 

Länk till kallelse: http://bjorkvik.nu/extra-sammantrade-angaende-forslag-for-ombildning-till-samfallighetsforening/ 

Väl mött den 22 september! 

Hälsningar

Styrelsen

Extra sammanträde onsdagen den 22 september kl.18:30

Styrelsen presenterade i december 2020 ett förslag till ändrad föreningsform, från ideell förening till samfällighetsförening. Med anledning av att det ordinarie årsmötet i mars skedde digitalt pga. rådande restriktioner bordlades denna fråga tills dess att ett fysiskt möte kunde genomföras.

Ett extra sammanträde där ombildningsfrågan tas upp kommer därför äga rum den 22 september. Håll utkik efter kallelsen som skickas per e-post.

Hälsningar Styrelsen

Läs mer om förslaget här

Se kallelsen här

Björkviksgolfen

Onsdagen 7 juli spelades årets upplaga av Björkviksgolfen. I år var det elva tappra som ställde upp i tre olika klasser och vi gratulerar följande vinnare.

Damer, Herrar och en klass för de som inte har ”officiell handicap”

I klassen utan officiell handicap vann Caroline Brännström

Damklassen vanns av Eva Areschoug

Herrklassen vanns av Bo Areschoug

Bo Areschoug vann dessutom vandringspokalen då han hade det bästa resultatet för dagen.

Vi andra får se om det ska vara ett annat träningsupplägg inför nästa års tävling. Vi hoppas på fler deltagare

Tack till alla deltagare 

Mats Rieger

Dags att kora årets golfmästare i Björkvik

Som vanligt spelar vi på Norråva Golfbana för att kunna välkomna spelare utan ”officiell hcp”. Poängbogey med full handicap. Klassindelning är beroende på vilka som anmäler sig. Tävlingsledningen sätter ihop vilka som spelar med varandra.
I år hoppas vi på en extra stor damklass.

Onsdag 7 juli med första start kl. 8:00

Efter spelad runda har vi gemensam lunch (om man vill) och prisutdelning på golfklubben.
Anmälningsavgift 50 kr som används till priser. Swish 070 2199411
Välkomna med anmälan till mats.rieger@telia.com
Ange namn, hcp

Nyare inlägg »