Nedan finner ni information från Frentab om kommande/pågående VA-arbeten i närområdet. Informationen är ett par veckor gammal, men kom styrelsen tillhanda först nu.

Info från Frentab

Karta