Fliken aktiviteter är nu uppdaterad med information om viktiga datum under 2022 att lägga på minnet.

Årsmötet kommer äga rum måndagen den 21 mars. Styrelsen hoppas kunna genomföra ett fysiskt möte det här året, men har beredskap för ett digitalt möte om så skulle krävas pga. restriktioner.

Vårens städdag är planerad till den 23 april och höstens avverkningsdag den 15 oktober.

Se mer information: http://bjorkvik.nu/kommande-aktiviteter/